Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 2 - Operaţiuni cu clientela ...
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,16 M; Imprimare: 14 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 2 - Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

            CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FOND ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII.

 

Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, operaţiunile între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi operaţiunile între Fond şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii, privind creditele acordate, împrumuturile primite şi conturile clientelei.

Din CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FOND ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII" fac parte următoarele grupe de conturi:

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

Grupa 23 - CREDITE Şl ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE

Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

Grupa 29 - AJUSĂRI PENTRU DEPRECIAREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

201 - Creanţe comerciale

2011 - Creanţe comerciale

20111 - Scont

20112 - Factoring cu recurs

20113 - Forfetare

20114 - Factoring fară recurs

20119 - Alte creanţe comerciale

2017 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

20111 - operaţiunile de scontare, în special operaţiuni de cumpărare cu recurs sau cu recurs parţial a efectelor de comerţ sub forma cambiilor şi biletelor la ordin privind creanţele comerciale aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii;

20112 - creanţe comerciale achiziţionate cu recurs în cadrul contractelor de factoring;

20113 - operaţiunile de forfetare, respectiv cumpărarea fără recurs asupra oricărui deţinător anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii;

20114 - creanţe comerciale achiziţionate fără recurs în cadrul contractelor de factoring;

20119 - alte creanţe comerciale;

2017 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe comerciale.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                               Se înregistrează în conturile:

 

20111   - cumpărarea fără recurs asupra oricărui                            20113 - "Forfetare"

          deţinător anterior, a unor creanţe

          scadente la termen, ca rezultat al livrării

          de bunuri sau prestărilor de servicii

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

202 - Credite de trezorerie

2021 - Credite de trezorerie

20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20212 - Credit global de exploatare

20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor

20219 - Alte credite de trezorerie

2027 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale;

20211 - credite acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanţului;

20212 - creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanţului;

20213 - facilităţi de trezorerie acordate titularilor cardurilor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite;

20219 - alte credite de trezorerie acordate clientelei;

2027 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor de trezorerie.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

2021 - Descoperiri de cont                                                2511 "Conturi de plăţi"

       neautorizate

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

203 - Credite de consum şi vânzări în rate

2031 - Credite de consum

20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

2032 - Vânzări în rate

2037 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

20311 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia;

20312 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea achiziţionării de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare;

2032 - creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţării vânzării de bunuri în rate şi care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale;

2037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor de consum şi vânzărilor în rate.

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior

2041 - Credite pentru import

2042 - Credite pentru export

2047 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2041 - creditele acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valută acordate importatorilor, precum şi alte credite acordate clientelei pentru importuri;

2042 - creditele acordate clientelei pentru acoperirea nevoilor determinate de operaţiuni de export de bunuri şi servicii;

2047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior.

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente

2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor

2052 - Credite pentru echipamente

2057 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2051 - creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc);

2052 - creditele, în general pe termen mijlociu şi lung, acordate clientelei pentru finanţarea investiţiilor productive: cumpărări de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional (cu excepţia investiţiilor imobiliare), achiziţii de imobilizări necorporale etc;

2057 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente.

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

206 - Credite pentru investiţii imobiliare

2061 - Credite pentru investiţii imobiliare

20611 - Credite ipotecare

20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare

2067 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT

2061 - creditele acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:

- dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze;

- amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau

- viabilizarea unui teren;

20611 - creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare, definite potrivit legislaţiei specifice, acordate clientelei;

20619 - credite acordate clientelei pentru investiţii imobiliare, altele decât cele ipotecare;

2067 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor pentru investiţii imobiliare.

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

209 - Alte credite acordate clientelei

2091 - Alte credite acordate clientelei

2097 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2091 - alte credite acordate clientelei şi care nu se regăsesc în conturile de credite de la grupa 20 "Credite acordate clientelei;

2097 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor credite acordate clientelei.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

Grupa 20 - Creditele acordate                               231 "Credite acordate instituţiilor

           instituţiilor financiare                                            financiare"

 

Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

221 - Conturi curente la instituţiile de credit sau instituţii financiare

2211 - Conturi curente la instituţii de credit

2212 - Conturi curente la instituţii financiare.

2217 - Creanţe şi datorii ataşate

22171 - Creanţe ataşate

22172 - Datorii ataşate

222 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii

2221 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit

2222 - Împrumuturile primite de la societăţi financiare

2223 - Împrumuturile primite de la alte instituţii

2227 - Datorii ataşate

223 - Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit

2231 - Depozite la termen

2232 - Certificate de depozit

2233 - Alte instrumente financiare

2237 - Creanţe ataşate

225 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

2251 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

2257 - Creanţe ataşate

226 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii

2261 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii

2267 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

221 - conturi deschise de către Fond la instituţii de credit sau instituţii financiare, destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi. Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către Fond în orice moment, fără preaviz. Conturile curente pot avea şi solduri creditoare numai în situaţia evidenţierii de către Fond în acest cont a împrumuturilor pe termen scurt primite de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.

22171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de către Fond la instituţii de credit sau instituţii financiare:

22172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de către Fond la instituţii de credit sau instituţii financiare;

2221 - Împrumuturi primite de Fond de la instituţii de credit;

2222 - Împrumuturi primite de Fond de la societăţi financiare;

2223 - împrumuturi primite de Fond de la alte instituţii;

2227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de Fond de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii;

2231 - depozite constituite de către Fond la instituţii de credit, pe termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2232 - depozite constituite de Fond pe baza certificatelor de depozit emise de către instituţiile de credit, care nu sunt titluri negociabile;

2233 - depozite constituite de Fond pe baza altor instrumente financiare ale instituţiilor de credit, care nu sunt titluri negociabile;

2237 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit şi altor instrumente financiare ale instituţiilor de credit.

2251 - sume de recuperat de către Fond de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

2257 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente valorilor de recuperat de Fond de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau de la alte instituţii.

2261 - sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii de către Fond, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;

2267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii de către Fond.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

2232 - Certificate de depozit                                              302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de

       negociabile emise de                                                 titluri cu venit fix

       instituţiile de credit şi                                               303 "Titluri de plasament" în conturile de

       cumpărate de Fond                                                   titluri cu venit fix

                                                                                    304 "Titluri de investiţii"

2233 - Alte instrumente                                                   302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de

       financiare negociabile                                                titluri cu venit fix

       emise de instituţiile de                                              303 "Titluri de plasament" în conturile de

       credit şi cumpărate de                                  titluri cu venit fix

       Fond                                                          304 "Titluri de investiţii"

 

Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE

231 - Credite acordate instituţiilor financiare

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare

2317 - Creanţe ataşate

232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare

2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare

2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare

2327 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2311 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;

2312 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;

2321 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;

2322 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de la instituţiile financiare.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

232 - Împrumuturile primite de la                          3581 "Împrumuturi primite de la

      acţionari, instituţii financiare                           acţionari"

 

Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE

241 - Valori primite în pensiune

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2417 - Creanţe ataşate

243 - Valori date în pensiune

2431 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

2432 - Valori date în pensiune la termen

2437 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2411 - credite acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare, pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca garanţie, rămân înregistrate în conturile de origine până la scadenţa lor);

2412 - credite acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare, pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca garanţie, rămân înregistrate în conturile de origine până la scadenţa lor);

2417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe baza valorilor primite în pensiune de la aceasta;

2431 - împrumuturi primite de la clientelă, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare, pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

2432 - împrumuturi primite de la clientelă, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare, pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

2437 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de la clientelă, alta decât instituţiile de credit, pe baza valorilor date în pensiune acesteia.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                  Se înregistrează în conturile:

2411,  - Operaţiuni de pensiune (fără livrare          2751 "Valori primite în pensiune de pe o

2412,    efectuate de către instituţii de                               zi pe alta de la instituţii de credit"

2431,    credit (înregistrate de către                       2752 "Valori primite în pensiune la

2432     instituţii                                                             termen de la instituţii de credit"

                                                                                    2761 "Valori date în pensiune de pe o zi pe

                                                                                    alta instituţiilor de credit"

                                                                                    2762 "Valori date în pensiune la termen

                                                                                    instituţiilor de credit"

2411,  - Titluri cumpărate ferm                             3021 "Titluri de tranzacţie"

2412                                                                 3031 "Titluri de plasament"

                                                                                    3041 "Titluri de investiţii"

2411,  - Titluri primite sau date în                         30111 "Titluri primite în pensiune

2412,  pensiune livrată                                        livrată"

2431,                                                                30121 "Titluri date în pensiune livrată"

2432

 

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

251 - Conturi de plăţi şi monedă electronică

2511 - Conturi de plăţi

2512 - Conturi de monedă electronică

2517 - Creanţe şi datorii ataşate

25171 - Creanţe ataşate

25172 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2511 - conturi de plăţi deschise utilizatorilor serviciilor de plată, este folosit de către instituţiile de plată/instituţiile emitente de monedă electronică pentru executarea operaţiunilor de plată, respectiv depuneri de numerar, ridicări de numerar, operaţiuni transfer-credit, operaţiuni cu ordine de plată etc. Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.

Conturile curente pot avea şi solduri debitoare doar în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);

2512 - valoarea fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise de către instituţiile emitente de monedă electronică;

25171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului debitor al contului de plăţi;

25172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului creditor al contului de plăţi.

 

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

252 - Conturi de factoring

2521 - Conturi de factoring

2527 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2521 - sumele datorate clientelei în contrapartida creanţelor comerciale achiziţionate, când ele fac obiectul unui transfer efectiv de proprietate;

2527 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente operaţiunilor de factoring.

 

Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE

261 - Valori de recuperat

2611 - Valori de recuperat

2617 - Creanţe ataşate

262 - Alte sume datorate

2621 - Alte sume datorate

2627 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:

- cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare, neplătite şi restituite;

- creanţele faţă de ordonator (client care nu este o instituţie de credit) rezultate în urma executării garanţiilor financiare asumate de instituţie (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);

- alte sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

2617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente valorilor de recuperat de la clientelă;

2621 - sume datorate clientelei, înregistrate provizoriu în acest cont, până la plata acestora, inclusiv cele aflate în curs de clarificare până la înregistrarea lor în conturile clientelei;

2627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor sume datorate.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

271 - Conturi curente la instituţii de credit

2711 - Conturi curente la instituţii de credit

2717 - Creanţe şi datorii ataşate

27171 - Creanţe ataşate

27172 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2711 - conturi deschise de către instituţii la instituţii de credit, destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi, precum şi pentru protejarea fondurilor pentru executarea operaţiunilor de plată viitoare conform art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată, cu modificări şi completări.

Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.

Conturile curente pot avea şi solduri creditoare:

- în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);

- în situaţia evidenţierii de către instituţia financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;

- în situaţia evidenţierii de către instituţia financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;

- în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate de instituţiile de credit instituţiei financiare nebancare ca titular al cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite;

Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte corespunzător situaţiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obţinerea de informaţii pentru fiecare categorie de credit, evidenţiată cu ajutorul contului 2711 "Conturi curente la instituţii de credit".

27171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de către instituţii la instituţii de credit;

27172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de către instituţii la instituţii de credit

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

272 - Depozite constituite la instituţii de credit

2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit

2722 - Depozite la termen la instituţii de credit

2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit

2727 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2721 - depozite constituite de către instituţii la instituţii de credit pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;

2722 - depozite constituite de către instituţii la instituţii de credit, pe un termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2723 - depozite constituite de către instituţii la instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;

2727 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente depozitelor constituite de către instituţii la instituţii de credit.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

273 - Credite acordate instituţiilor de credit

2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit

2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit

2737 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2731 - credite acordate de către instituţii instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;

2732 - credite acordate de către instituţii instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2737 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate de către instituţii instituţiilor de credit.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit

2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit

2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit

2747 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2741 - împrumuturi primite de către instituţii de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este cel mult o zi lucrătoare;

2742 - împrumuturi primite de către instituţii de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;

2747 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de către instituţii de la instituţii de credit.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

275 - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit

2751 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit

2752 - Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit

2757 - Creanţe ataşate

276 - Valori date în pensiune instituţiilor de credit

2761 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit

2762 - Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit

2767 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2751 - credite acordate instituţiilor de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca garanţie, rămân înregistrate în conturile de origine până la scadenţa lor);

2752 - credite acordate instituţiilor de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare, pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrari;

(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca garanţie, rămân înregistrate în conturile de origine până la scadenţa lor);

2757 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate instituţiilor de credit de către instituţii, pe baza valorilor primite în pensiune de la acestea;

2761 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

2762 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare pe bază de:

- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în pensiune indiferent că acestea fac sau nu obiectul unei livrări;

- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrări;

2767 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de instituţii de la instituţii de credit, pe baza valorilor date în pensiune acestora.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit

2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit

2777 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2771 - sume de recuperat de către instituţii de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:

- cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare;

- creanţele faţă de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma executării garanţiilor financiare asumate de instituţie (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata;

- alte sume de recuperat de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

2777 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente valorilor de recuperat de către instituţii de la instituţiile de credit.

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI INTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit

2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit

2787 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

2781 - sume datorate instituţiilor de credit de către instituţii, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;

2787 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor sume datorate instituţiilor de credit de către instituţii.

 

Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

281 - Creanţe restante

2811 - Creanţe restante

2812 - Dobânzi restante

2817 - Creanţe ataşate

282 - Creanţe îndoielnice

2821 - Creanţe îndoielnice

2822 - Dobânzi îndoielnice

2827 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

2811 - creanţe comerciale, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor faţă de instituţiile de credit, nerambursate la scadenţă;

2812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă;

2817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creanţelor şi/sau dobânzilor restante;

2821 - creanţe comerciale, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor faţă de instituţiile de credit, trecute în litigiu;

2822 - creanţe din dobânzi trecute în litigiu;

2827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creanţelor şi/sau dobânzilor îndoielnice.

 

Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

291 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor

 

CONŢINUT:

2911 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit;


2912 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, precum şi  din operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit.


            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow