Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - P.J.S.P. (O.M.F.P. nr. 1969/ 2007)
Clasa 2 - Conturi de imobilizări
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,22 M; Imprimare: 20 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - pentru Persoanele Juridice Fără Scop Patrimonial - O.M.F.P. nr. 1969/ 2007
Clasa 2 - Conturi de imobilizări
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI".

 

GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE".

 

Contul 201 "Cheltuieli de constituire".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial).

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.

Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debitează prin creditul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

462 "Creditori diverşi"

- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se creditează prin debitul contului:

280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"

- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

 

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de lucrări sau obiective.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, efectuate pe cont propriu.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţile afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare.

280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"

- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

 

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale etc.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" este un cont de activ.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea concesiunilor primite.

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la terţi.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se creditează prin debitul conturilor:

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate.

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"

- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi active similare existente.

 

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale.

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuţie, recepţionate.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu.

Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"

- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

 

GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE".

 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.

Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.

Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.

Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se creditează prin debitul conturilor:

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora..

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.

 

Contul 212 "Construcţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.

Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea construcţiilor aportate.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu.

Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor:

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.

 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propriu.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.

 

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

133 "Donaţii pentru investiţii"

134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipament de protecţie şi alte active corporale.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate.

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea la cost de producţie a altor active corporale realizate pe cont propriu.

Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se creditează prin debitul conturilor:

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

281 "Amortizări privind imobilizările corporale"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale, existente.

 

GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI".

 

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări corporale în curs de execuţie.

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie aportate.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie realizate pe cont propriu.

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri.

212 "Construcţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie şi alte active corporale.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă.

671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"

- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

 

Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se debitează prin creditul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se creditează prin debitul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.

 

Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale în curs de execuţie.

Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Capital"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie aportate.

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate.

451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.

453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie.

Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, efectuate pe cont propriu.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuţie, recepţionate.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

 

Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, nedecontate.

 

GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE".

 

Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.

Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" este un cont de activ.

Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" se debitează prin creditul conturilor:

106 "Rezerve"

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;

- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a incorporării rezervelor în capitalul acestora.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

212 "Construcţii"

- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata prin virament.

531 "Casa"

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata în numerar.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.

Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" se creditează prin debitul contului:

664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"

- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

 

Contul 263 "Interese de participare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.

Contul 263 "Interese de participare" este un cont de activ.

Contul 263 "Interese de participare" se debitează prin creditul conturilor:

106 "Rezerve"

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;

- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

212 "Construcţii"

- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata prin virament.

531 "Casa"

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata în numerar.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.

Contul 263 "Interese de participare" se creditează prin debitul contului:

664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"

- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.

 Soldul debitor la contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare, deţinute ca interese de participare.

 

Contul 265 "Alte titluri imobilizate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente, în capitalul social al altor entităţi, diferite de entităţile afiliate şi entităţile asociate.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:

106 "Rezerve"

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;

- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

212 "Construcţii"

- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.

269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata prin virament.

531 "Casa"

- cu valoarea altor titlurilor imobilizate achiziţionate cu plata în numerar.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul contului:

664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"

- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

 

Contul 267 "Creanţe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, precum şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entităţi la terţi, împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) etc., distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de creanţe grupate pe unităţi.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut sau, după caz, cu dobânzile calculate, aferente exerciţiului financiar curent, în situaţia în care dobânzile calculate conform contractelor de împrumut au fost înregistrate în cont în afara bilanţului.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate reprezentând împrumuturi acordate altor entităţi.

531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate.

734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:

113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora;

- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, precum şi cu valoarea garanţiilor restituite de terţi.

531 "Casa"

- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar.

663 "Pierderi din creanţe imobilizate"

- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută sau evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.

 

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.

Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de imobilizări financiare.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se creditează prin debitul conturilor:

261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

263 "Interese de participare"

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se debitează prin creditul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite prin virament pentru imobilizările financiare achiziţionate.

531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar pentru imobilizările financiare achiziţionate.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

 

GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE".

 

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

201 "Cheltuieli de constituire"

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

 

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări corporale.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se creditează prin debitul conturilor:

212 "Construcţii"

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.

681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se debitează prin creditul conturilor:

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

212 "Construcţii"

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

 

GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR".

 

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, potrivit dispoziţiilor legale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări necorporale supuse deprecierii.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se debitează prin creditul contului:

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

 

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, potrivit dispoziţiilor legale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale supuse deprecierii.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se debitează prin creditul contului:

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

 

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie, supuse deprecierii.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.

 

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări financiare supuse pierderii de valoare.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoarea a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se creditează prin debitul contului:

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se debitează prin creditul contului:

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.


            Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow