Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL
pentru Persoanele Juridice fără Scop Patrimonial (O.M.F.P. nr. 1969/ 2007)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,26 M; Imprimare: 20 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - pentru Persoanele Juridice Fără Scop Patrimonial - O.M.F.P. nr. 1969/ 2007

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

            CLASA 1           CONTURI DE CAPITALURI.

10                    CAPITAL ŞI REZERVE.

101                   Capital (P).

105                   Rezerve din reevaluare (P).

1050                 Rezerve din reevaluarea terenurilor (P).

1050.01             Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1050.02             Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice (P).

1051                 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri (P).

1051.01             Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1051.02             Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile economice (P).

1052                 Rezerve din reevaluarea construcţiilor (P).

1052.01             Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1052.02             Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice (P).

1053                 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (P).


1053.01            Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
(P).

1053.02             Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice (P).

1054                 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare (P).


1054.01            Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial
(P).

1054.02             Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice (P).

1055                 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport (P).

1055.01             Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1055.02             Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile economice (P).

1056                 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor (P).

1056.01             Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1056.02             Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile economice (P).


1057                  Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
(P).

1057.01             Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor  umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial (P).

1057.02             Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile economice (P).

106                   Rezerve (P).

1061                 Rezerve legale (P).

1063                 Rezerve statutare sau contractuale (P).

1065                 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P).

1068                 Alte rezerve (P).11                     FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT.

113                   Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P).

114                   Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P).

115                   Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (P).

116                   Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (P).

117                   Rezultatul reportat (A.P).


1171                 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial.


1171.01             Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial.

1171.02             Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială.

1172                 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice.

1174                 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.12                     REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR.

121                   Excedent/profit sau deficit/pierdere (A/P).

1211                 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial.

1211.01             Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial.

1211.02             Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială.

1212                 Profit sau pierdere privind activităţile economice.

129                   Repartizarea excedentului/profitului (A).

1291                 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial.

1291.01             Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial.

1292                 Repartizarea profitului privind activităţile economice.13                     SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII.

131                   Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P).

132                   Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P).

133                   Donaţii pentru investiţii (P).

134                   Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P).

138                   Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P).15                     PROVIZIOANE.

151                   Provizioane (P).

1511                 Provizioane pentru litigii (P).

1512                 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P).

1514                 Provizioane pentru restructurare (P).

1515                 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P).

1516                 Provizioane pentru impozite (P).

1518                 Alte provizioane (P).16                     ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE.

161                   Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P).

1614                 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P).

1615                 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P).

1617                 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P).

1618                 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P).

162                   Credite bancare pe termen lung (P).

1621                 Credite bancare pe termen lung (P).

1622                 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţa (P).

1623                 Credite externe guvernamentale (P).

1624                 Credite bancare externe garantate de stat (P).

1625                 Credite bancare externe garantate de bănci (P).

1626                 Credite de la trezoreria statului (P).

1627                 Credite bancare interne garantate de stat (P).

166                   Datorii care privesc imobilizările financiare (P).

1661                 Datorii faţă de entităţile afiliate (P).

1663                 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P).

167                   Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P).

168                   Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P).

1681                 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P).

1682                 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P).

1685                 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P).

1686                 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P).

1687                 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P).

169                   Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A).

 

            CLASA 2                      CONTURI DE IMOBILIZĂRI.

20                    IMOBILIZĂRI NECORPORALE.

201                   Cheltuieli de constituire (A).

2011                 Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop patrimonial (A).

2012                 Cheltuieli de constituire privind activităţile economice (A).

203                   Cheltuieli de dezvoltare (A).

2031                 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial (A).

2032                 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice (A).

205                   Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A).


2051                 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare privind activităţile fără scop patrimonial
(A).

2052                 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare privind activităţile economice (A).

207                   Fond comercial (A/P).

2071                 Fond comercial pozitiv (A).

2075                 Fond comercial negativ (P).

208                   Alte imobilizări necorporale (A).

2081                 Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial (A).

2082                 Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice (A).21                     IMOBILIZĂRI CORPORALE.

211                   Terenuri şi amenajări de terenuri (A).

2111                 Terenuri (A).

2111.01             Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2111.02             Terenuri pentru activităţile economice (A).

2112                 Amenajări de terenuri (A).

2112.01             Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2112.02             Amenajări de terenuri pentru activităţile economice (A).

212                   Construcţii (A).

2121                 Construcţii (A).

2121.01             Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2121.02             Construcţii pentru activităţile economice (A).

213                   Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (A).

2131                 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A).


2131.01             Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
(A).

2131.02             Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice (A).

2132                 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A).

2132.01             Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2132.02             Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice (A).

2133                 Mijloace de transport (A).

2133.01             Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2133.02             Mijloace de transport pentru activităţile economice (A).

2134                 Animale şi plantaţii (A).

2134.01             Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2134.02             Animale şi plantaţii pentru activităţile economice (A).


214                   Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
(A).

2141                 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A).

2141.01             Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial (A).

2141.02             Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice (A).23                     IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI.

231                   Imobilizări corporale în curs de execuţie (A).

2311                 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patrimonial (A).

2312                 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile economice (A).

232                   Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A).

233                   Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A).

2331                 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patrimonial (A).

2332                 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile economice (A).

234                   Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A).26                     IMOBILIZĂRI FINANCIARE.

261                   Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A).

263                   Interese de participare (A).

265                   Alte titluri imobilizate (A).

267                   Creanţe imobilizate (A).

2671                 Sume datorate de entităţile afiliate (A).

2672                 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A).

2673                 Creanţe legate de interesele de participare (A).

2674                 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A).

2675                 Împrumuturi acordate pe termen lung (A).

2676                 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A).

2678                 Alte creanţe imobilizate (A).

2679                 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A).

269                   Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P).

2691                 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P).

2692                 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P).

2693                 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P).28                     AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE.

280                   Amortizări privind imobilizările necorporale (P).

2801                 Amortizarea cheltuielilor de constituire (P).

2801.01             Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2801.02             Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice (P).

2803                 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P).

2803.01             Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2803.02             Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice (P).

2805                 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P).


2805.01            Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial
(P).

2805.02             Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice (P).

2807                 Amortizarea fondului comercial (P).

2807.02             Amortizarea fondului comercial privind activităţile economice (P).

2808                 Amortizarea altor imobilizări necorporale (P).

2808.01             Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2808.02             Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice (P).

281                   Amortizări privind imobilizările corporale (P).

2811                 Amortizarea amenajărilor de terenuri (P).

2811.01             Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2811.02             Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice (P).

2812                 Amortizarea construcţiilor (P).

2812.01             Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2812.02             Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice (P).

2813                 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (P).


2813.01            Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial
(P).

2813.02             Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile economice (P).

2814                 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare (P).


2814.01            Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile fără scop patrimonial
(P).

2814.02             Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile economice (P).

2815                 Amortizarea mijloacelor de transport (P).

2815.01             Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2815.02             Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile economice (P).

2816                 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor (P).

2816.01             Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2816.02             Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile economice (P).


2817                  Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
(P).

2817.01             Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile fără scop patrimonial (P).

2817.02             Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile economice (P).29                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR.

290                   Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P).

291                   Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (P).

293                   Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P).

296                   Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P).

 

            CLASA 3                      CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.

30                    STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

301                   Materii prime (A).

302                   Materiale consumabile (A).

3021                 Materiale auxiliare (A).

3022                 Combustibili (A).

3023                 Materiale pentru ambalat (A).

3024                 Piese de schimb (A).

3025                 Seminţe şi materiale de plantat (A).

3026                 Furaje (A).

3028                 Alte materiale consumabile (A).

303                   Materiale de natura obiectelor de inventar (A).

308                   Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P).33                     PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE.

331                   Produse în curs de execuţie (A).

332                   Lucrări şi servicii în curs de execuţie (A).34                     PRODUSE.

341                   Semifabricate (A).

345                   Produse finite (A).

346                   Produse reziduale (A).

348                   Diferenţe de preţ la produse (A/P).35                     STOCURI AFLATE LA TERŢI.

351                   Materii şi materiale aflate la terţi (A).

354                   Produse aflate la terţi (A).

356                   Animale aflate la terţi (A).

357                   Mărfuri aflate la terţi (A).

358                   Ambalaje aflate la terţi (A).36                     ANIMALE.

361                   Animale şi păsări (A).

368                   Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P).37                     MĂRFURI.

371                       Mărfuri (A).

378                       Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P).38                               AMBALAJE.

381                       Ambalaje

388                       Diferenţe de preţ la ambalaje
39                         AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE.

391                       Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P).

392                       Ajustări pentru deprecierea materialelor (P).


393                       Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
(P).

394                       Ajustări pentru deprecierea produselor (P).

395                       Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi (P).

396                       Ajustări pentru deprecierea animalelor (P).

397                       Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P).

398                       Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P).

 

                CLASA 4                      CONTURI DE TERŢI.

40                    FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE.

401                   Furnizori (P).

403                   Efecte de plătit (P).

404                   Furnizori de imobilizări (P).

405                   Efecte de plătit pentru imobilizări (P).

408                   Furnizori - facturi nesosite (P).

409                   Furnizori - debitori (A).

4091                 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A).

4092                 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (A).41                     CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE.

411                   Clienţi (A).

4111                 Clienţi (A).

4118                 Clienţi incerţi sau în litigiu (A).

413                   Efecte de primit de la clienţi (A).

418                   Clienţi - facturi de întocmit (A).

419                   Clienţi - creditori (P).42                     PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE.

421                   Personal - salarii datorate (P).

422                   Pensionari - pensii datorate (P).

423                   Personal - ajutoare materiale datorate (P).

424                   Prime reprezentând participarea personalului la profit*) (P).

425                   Avansuri acordate personalului (A).

426                   Drepturi de personal neridicate (P).

427                   Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor (P).

428                   Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (A/P).

4281                 Alte datorii în legătură cu personalul (P).

4282                 Alte creanţe în legătură cu personalul (A).43                     ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE.

431                   Asigurări sociale (P).

4311                 Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P).

4312                 Contribuţia personalului la asigurările sociale (P).

4313                 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P).

4314                 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P).

437                   Ajutor de şomaj (P).

4371                 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P).

4372                 Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P).

4373                 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (P).

438                   Alte datorii şi creanţe sociale (A/P).

4381                 Alte datorii sociale (P).

4382                 Alte creanţe sociale (A).44                     BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE.

441                   Impozitul pe profit (P).

442                   Taxa pe valoarea adăugată (A/P).

4423                 Taxa pe valoarea adăugată de plata (P).

4424                 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat (A).

4426                 Taxa pe valoarea adăugată deductibila (A).

4427                 Taxa pe valoarea adăugată colectata (P).

4428                 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (A/P).

444                   Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi (P).

445                   Subvenţii (A).

4451                 Subvenţii guvernamentale (A).

4452                 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A).

4458                 Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A).

446                   Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P).

447                   Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P).

448                   Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (A/P).

4481                 Alte datorii faţă de bugetul statului (P).

4482                 Alte creanţe privind bugetul statului (A).45                     GRUP ŞI ASOCIAŢI.

451                   Decontări între entităţile afiliate (A/P).

4511                 Decontări între entităţile afiliate.

4518                 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate.

453                   Decontări privind interesele de participare (A/P).

4531                 Decontări privind interesele de participare.

4538                 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare.

458                   Decontări din operaţii în participaţie (A/P).

4581                 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv.

4582                 Decontări din operaţii în participaţie - activ.46                     DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI.

461                   Debitori diverşi (A).

462                   Creditori diverşi (P).47                     CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE.

471                   Cheltuieli înregistrate în avans (A).

472                   Venituri înregistrate în avans (P)

473                   Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P).48                     DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII.

481                   Decontări între unitate şi subunităţi (A/P).

482                   Decontări între subunităţi (A/P).

489                   Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice (A).49                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR.

491                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P).

495                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii (P).

496                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P).

 

5                      CONTURI DE TREZORERIE

50                    INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

501                   Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A).

505                   Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A).

506                   Obligaţiuni (A).

508                   Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (A).

5081                 Alte titluri de plasament (A).

5088                 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A).

509                   Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P).

5091                 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P).

5092                 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P).51                     CONTURI LA BĂNCI.

511                   Valori de încasat (A).

5112                 Cecuri de încasat (A).

5113                 Efecte de încasat (A).

5114                 Efecte remise spre scontare (A).

512                   Conturi curente la bănci (A/P).

5121                 Conturi la bănci în lei (A/P).

5124                 Conturi la bănci în valută (A/P).

5124.01             Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial (A/P).

5124.02             Disponibil în valută privind activităţile economice (A/P).

5125                 Sume în curs de decontare (A/P).

518                   Dobânzi (A/P).

5186                 Dobânzi de plătit (A/P).

5187                 Dobânzi de încasat (A/P).

519                   Credite bancare pe termen scurt (P).

5191                 Credite bancare pe termen scurt (P).

5192                 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţa (P).

5193                 Credite externe guvernamentale (P).

5194                 Credite externe garantate de stat (P).

5195                 Credite externe garantate de bănci (P).

5196                 Credite de la trezoreria statului (P).

5197                 Credite interne garantate de stat (P).

5198                 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P).53                     CASA.

531                   Casa (A).

5311                 Casa în lei (A).

5314                 Casa în valută (A).

5314.01             Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial (A).

5314.02             Casa în valută privind activităţile economice (A).

532                   Alte valori (A).

5321                 Timbre fiscale şi poştale (A).

5322                 Bilete de tratament şi odihnă (A).

5323                 Tichete şi bilete de călătorie (A).

5328                 Alte valori (A).54                     ACREDITIVE.

541                   Acreditive (A).

5411                 Acreditive în lei (A).

5412                 Acreditive în valută (A).

5412.01             Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial (A).

5412.02             Acreditive în valută privind activităţile economice (A).

542                   Avansuri de trezorerie**) (A).55                     DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.

550                   Disponibil cu destinaţie specială (A).


5501                 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
(A).

5501.01             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar (A).

5501.02             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic (A).

5501.03             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral (A).

5501.04             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical (A).

5501.05             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric (A).

5501.06             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice (A).

5501.07             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii (A).

5501.08             Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment (A).

5509                 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială (A).

5509.01             Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei (A).

5509.04             Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută (A).58                     VIRAMENTE INTERNE.

581                   Viramente interne (A).59                     AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE.

591                   Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P).

595                   Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P).

596                   Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P).

598                   Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P).

 

                CLASA 6                      CONTURI DE CHELTUIELI ***.

60                    CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.

601                   Cheltuieli cu materiile prime (A).

602                   Cheltuieli cu materialele consumabile (A).

6021                 Cheltuieli cu materialele auxiliare (A).

6022                 Cheltuieli privind combustibilul (A).

6023                 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat (A).

6024                 Cheltuielile privind piesele de schimb (A).

6025                 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat (A).

6026                 Cheltuieli privind furajele (A).

6028                 Cheltuieli privind alte materiale consumabile (A).

603                   Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (A).

604                   Cheltuieli privind materialele nestocate (A).

605                   Cheltuieli privind energia şi apa (A).

606                   Cheltuieli privind animalele şi păsările (A).

607                   Cheltuieli privind mărfurile (A).

608                   Cheltuieli privind ambalajele (A).61                     CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.

611                   Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (A).

612                   Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (A).

613                   Cheltuieli cu primele de asigurare (A).

614                   Cheltuieli cu studiile şi cercetările (A).62                     CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI.

621                   Cheltuieli cu colaboratorii (A).

622                   Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile (A).

623                   Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (A).

624                   Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal (A).

625                   Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (A).

626                   Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (A).

627                   Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (A).

628                   Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (A).63                     CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE.

635                   Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (A).64                     CHELTUIELI CU PERSONALUL.

641                   Cheltuieli cu  salariile personalului (A).

642                   Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor (A).

645                   Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (A).

6451                 Contribuţia unităţii la asigurările sociale (A).

6452                 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj (A).

6453                 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (A).

6456                 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (A).

6458                 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (A).65                     ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.

654                   Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (A).

655                   Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (A).

6551                 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară (A).

6552                 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale (A).

656                   Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului (A).

657                   Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (A).


6571                 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
(A).

6572                 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (A).

658                   Alte cheltuieli de exploatare (A).

6581                 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi (A).

6582                 Donaţii şi subvenţii acordate (A).

6583                 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital (A).

6588                 Alte cheltuieli de exploatare (A).66                     CHELTUIELI FINANCIARE.

663                   Pierderi din creanţe imobilizate (A).

664                   Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (A).

6641                 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate (A).

6642                 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate (A).

665                   Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (A).

666                   Cheltuieli privind dobânzile (A).

667                   Cheltuieli privind sconturile acordate (A).

668                   Alte cheltuieli financiare (A).67                     CHELTUIELI EXTRAORDINARE.

671                   Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare (A).

68                     CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.

681                   Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (A).

6811                 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (A).

6812                 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (A).

6813                 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor (A).

6814                 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante (A).

686                   Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (A).

6863                 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (A).

6864                 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante (A).

6868                 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor (A).69                     CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.

691                   Cheltuieli cu impozitul pe profit (A).

 

                CLASA 7                      CONTURI DE VENITURI

70                    CIFRA DE AFACERI NETĂ

701                   Venituri din vânzarea produselor finite (P).

702                   Venituri din vânzarea semifabricatelor (P).

703                   Venituri din vânzarea produselor reziduale (P).

704                   Venituri din lucrări executate şi servicii prestate (P).

705                   Venituri din studii şi cercetări (P).

706                   Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (P).

707                   Venituri din vânzarea mărfurilor (P).

708                   Venituri din activităţi diverse (P).71                     VARIAŢIA STOCURILOR.

711                   Variaţia stocurilor (A/P).72                     VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI.

721                   Venituri din producţia de imobilizări necorporale (P).

722                   Venituri din producţia de imobilizări corporale (P).73                     VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL.


731                   Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor
(P).

7311                 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor (P).

7312                 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor (P).

732                   Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare (P).

733                   Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare (P).

7331                 Venituri din donaţii (P).

7332                 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (P).


734                   Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
(P).

7341                 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (P).

7342                 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (P).

735                   Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (P).

736                   Resurse obţinute de la bugetul de stat şi /sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri (P).


737                   Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare
(P).

738                   Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică (P).

739                   Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (P).

7391                 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului (P).

7392                 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri (P).


7393                 Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare (P).

7394                 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial (P).

7395                 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (P).

7396                 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (P).


7397                 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive (P).

7398                 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare (P).

7399                 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (P).74                     VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE.

741                   Venituri din subvenţii de exploatare (P).

7411                 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (P) ****.

7412                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile (P).

7413                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (P).

7414                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului (P).

7415                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială (P).

7416                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (P).

7417                 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (P).

7418                 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobândă datorată (P).75                     ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.

754                   Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (P).

758                   Alte venituri din exploatare (P).

7581                 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi (P).

7582                 Venituri din donaţii şi subvenţii primite (P).

7583                 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (P).

7584                 Venituri din subvenţii pentru investiţii (P).

7588                 Alte venituri din exploatare (P).76                     VENITURI FINANCIARE.

761                   Venituri din imobilizări financiare (P).

7611                 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate (P).

7613                 Venituri din interese de participare (P).

762                   Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (P).

763                   Venituri din creanţe imobilizate (P).

764                   Venituri din investiţii financiare cedate (P).

7641                 Venituri din imobilizări financiare cedate (P).

7642                 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate (P).

765                   Venituri din diferenţe de curs valutar (P).

766                   Venituri din dobânzi (P).

767                   Venituri din sconturi obţinute (P).

768                   Alte venituri financiare (P).77                     VENITURI EXTRAORDINARE.

771                   Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare (P).78                     VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.

781                   Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (P).

7812                 Venituri din provizioane (P).

7813                 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor (P).

7814                 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante (P).

786                   Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (P).

7863                 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P).

7864                 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante (P).79                     VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.

791                   Venituri cu destinaţie specială (P).


7911                 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
(P).

7911.01             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar (P).

7911.02             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic (P).

7911.03             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral (P).

7911.04             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical (P).

7911.05             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric (P).

7911.06             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice (P).

7911.07             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii (P).

7911.08             Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment (P).

7919                 Alte venituri cu destinaţie specială (P).

 

                CLASA 8                      CONTURI SPECIALE.

80                    CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI.

801                   Angajamente acordate.

8011                 Giruri şi garanţii acordate.

8018                 Alte angajamente acordate.

802                   Angajamente primite.

8021                 Giruri şi garanţii primite.

8028                 Alte angajamente primite.

803                   Alte conturi în afara bilanţului.

8031                 Imobilizări corporale luate cu chirie.

8032                 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare.

8033                 Valori materiale primite în păstrare sau custodie.

8034                 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare.

8035                 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.

8036                 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate.

8037                 Efecte scontate neajunse la scadenţa.

8038                 Alte valori în afara bilanţului.

805                   Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţa.

8051                 Dobânzi de plătit.

8052                 Dobânzi de încasat.89                     BILANŢ.

891                   Bilanţ de deschidere.

892                   Bilanţ de închidere.

 

                CLASA 9                      CONTURI DE GESTIUNE *****.

90                    DECONTĂRI INTERNE.

901                   Decontări interne privind cheltuielile.

902                   Decontări interne privind producţia obţinută.

903                   Decontări interne privind diferenţele de preţ.92                     CONTURI DE CALCULAŢIE.

921                   Cheltuielile activităţii de bază.

922                   Cheltuielile activităţilor auxiliare.

923                   Cheltuieli indirecte de producţie.

924                   Cheltuieli generale de administraţie.

925                   Cheltuieli de desfacere.93                     COSTUL PRODUCŢIEI.

931                   Costul producţiei obţinute.

933                   Costul producţiei în curs de execuţie.

 

---------

*) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

**) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

***) Cheltuielile activităţilor fără scop patrimonial, cheltuielile activităţilor cu destinaţie specială şi cheltuielile activităţilor economice se evidenţiază din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte în cadrul conturilor din clasa 6).

****) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.*****) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow