Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - P.J.S.P. (O.M.F.P. nr. 1969/ 2007)
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,18 M; Imprimare: 15 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - pentru Persoanele Juridice Fără Scop Patrimonial - O.M.F.P. nr. 1969/ 2007
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI".

 

GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE".

 

Contul 101 "Capital".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor de capital, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, în natură şi/sau în numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum a şi majorării sau reducerii aporturilor, potrivit reglementărilor legale.

            Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.

            Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.

            Contul 101 "Capital" se creditează prin debitul conturilor:

            106 "Rezerve"

- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.

            117 "Rezultatul reportat"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente utilizate ca surse de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate.

            208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.

            211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.

            212 "Construcţii"

- cu valoarea construcţiilor aportate.

            213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.

            214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.

            231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie aportate.

            233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie aportate.

            301 "Materii prime"

- cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.

            302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.

            361 "Animale şi păsări"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.

            531 "Casa"

- cu sumele depuse ca aport în numerar.

            Contul 101 "Capital" se debitează prin creditul conturilor:

            117 "Rezultatul reportat"

- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.

            Soldul creditor al contului reprezintă valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social.

 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

212 "Construcţii"

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:

            106 "Rezerve"

- cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.

            211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

            212 "Construcţii"

            213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

            214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

 

            Contul 106 "Rezerve".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

            Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.

            Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.

            Contul 106 "Rezerve" se creditează prin debitul conturilor:

            105 "Rezerve din reevaluare"

- cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"

            263 "Interese de participare"

            265 "Alte titluri imobilizate"

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;

- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.

            Contul 106 "Rezerve" se debitează prin creditul conturilor:

            101 "Capital"

- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

 

GRUPA 11 "FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT".

 

            Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), constituit în conformitate cu prevederile legale.

            Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru C.A.R.

            Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R." este un cont de pasiv.

            Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:

            1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R);

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

666 "Cheltuieli privind dobânzilor"

- cu dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale.

            Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:

            267 "Creanţe imobilizate"

- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora;

- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.

            462 "Creditori diverşi"

- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retraşi.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi.

            531 "Casa"

- cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).

            Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), existent.

 

            Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.

            Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" este un cont de pasiv.

            Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:

            1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:

            462 "Creditori diverşi"

- cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite prin virament urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.

 

Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru al asociaţiei de proprietari.

            Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" este un cont de pasiv.

            Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" se creditează prin debitul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.

            Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" se debitează prin creditul conturilor:

            461 "Debitori diverşi"

- cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.

            462 "Creditori diverşi"

- cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiei de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.

            531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, existent.

 

Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.

            Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri.

            Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont de pasiv.

            Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.

            461 "Debitori diverşi"

- cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:

            462 "Creditori diverşi"

            512 "Conturi curente la bănci"

            531 "Casa"

- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.

            6XX "Cheltuieli ...."

- la sfârşitul perioadei cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei ce se suportă din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului reprezentând cheltuieli cu pensiile şi alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii.

            Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.

 

            Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizat de adunarea generală, respectiv a deficitului neacoperit.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.

            Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont bifuncţional.

            Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:

            101 "Capital"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            106 "Rezerve"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.

            Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:

            101 "Capital"

- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            106 "Rezerve"

- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate.

            401 "Furnizori"

- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.

            404 "Furnizori de imobilizări"

- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.

            426 "Drepturi de personal neridicate"

- cu drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise.

            428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            431 "Asigurări sociale"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            437 "Ajutor de şomaj"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            438 "Alte datorii şi creanţe sociale"

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

- cu sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare.

            446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

462 "Creditori diverşi"

- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.

 

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" este un cont bifuncţional.

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se debitează prin creditul conturilor:

401 "Furnizori"

462 "Creditori diverşi"

Alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor

- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori diverşi"

Alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor

- cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.

Soldul debitor al contului reprezintă rezultatul nefavorabil din corectarea erorilor contabile, iar soldul creditor, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.

 

GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR".

 

Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa excedentului sau a deficitului realizate în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.

            Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont bifuncţional.

            Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.

            Clasa 7 "Conturi de venituri"

- la sfârşitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, privind activităţile fără scop patrimonial.

            Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate.

            1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"

- la sfârşitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, privind activităţile fără scop patrimonial.

            Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, iar soldul debitor deficitele realizate.

 

            Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţilor fără scop patrimonial".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării excedentului realizat în exerciţiul financiar curent, privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont de activ.

            Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:

            106 "Rezerve"

- cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"

- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.

            114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

- cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.

            116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.

            Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul contului:

            1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

            Soldul debitor al contului reprezintă excedentul repartizat aferent anului în curs (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

 

            GRUPA 13 "SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII".

 

            Contul 131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii".

            Contul 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii".

            Contul 133 "Donaţii pentru investiţii".

            Contul 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor".

            Contul 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii".

            Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, a împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, a donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.

            Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de subvenţii, după destinaţie, grupate pe fiecare unitate finanţatoare.

            Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

            Conturile din această grupă se creditează prin debitul conturilor:

            203 "Cheltuieli de dezvoltare"

            205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"

            208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

            211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

            212 "Construcţii"

            213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

            214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.

            445 "Subvenţii"

- cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii, de primit (operaţiune prin conturile 131, 132, 138).

            Conturile din această grupă se debitează prin creditul conturilor:

            462 "Creditori diverşi"

- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate.

            Soldul creditor al conturilor din această grupă reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri (venituri amânate).

 

            GRUPA 15 "PROVIZIOANE".

 

            Contul 151 "Provizioane".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, pentru restructurare, pensii şi obligaţii similare, a provizioanelor pentru impozite, precum şi a altor provizioane, potrivit dispoziţiilor legale.

            Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

            Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.

            Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:

            681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"

- cu valoarea provizioanelor constituite.

            Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.

            Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.

 

            GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE".

 

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni potrivit dispoziţiilor legale.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:

            169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"

- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

            461 "Debitori diverşi"

- cu suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligaţiuni.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma împrumuturilor primite din emisiuni de obligaţiuni.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:

            505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

            Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.

 

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective creditate.

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se creditează prin debitul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma creditelor pe termen lung primite.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se debitează prin creditul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma creditelor pe termen lung rambursate.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

            Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

 

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de datorii.

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se creditează prin debitul conturilor:

            451 "Decontări între entităţile afiliate"

- cu sumele de încasat de la entităţile afiliate.

            453 "Decontări privind interesele de participare"

- cu sumele de încasat de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se debitează prin creditul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

            Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.

 

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor:

            205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea concesiunilor primite.

            212 "Construcţii"

            213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

            214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

            404 "Furnizori de imobilizări"

- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate.

            461 "Debitori diverşi"

- cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută la închiderea exerciţiului financiar.

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

            205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate.

            404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate;

- cu garanţiile de bună execuţie restituite terţilor.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

            Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.

 

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, precum şi celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective finanţate din împrumuturi şi datorii asimilate.

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.

            666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

            Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

 

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" este un cont de activ.

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se debitează prin creditul contului:

            161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se creditează prin debitul contului:

            686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"

- cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate.


           
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, neamortizate.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow