Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - P.J.S.P. (O.M.F.P. nr. 1969/ 2007)
Clasa 4 - Conturi de terţi
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,39 M; Imprimare: 33 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - pentru Persoanele Juridice Fără Scop Patrimonial - O.M.F.P. nr. 1969/ 2007
Clasa 4 - Conturi de terţi
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI".

 

GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Contul 401 "Furnizori".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate sau serviciile prestate.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.

Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul conturilor:

1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"

- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.

301 "Materii prime"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi;

- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.

302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi;

- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi;

- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.

308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune.

361 "Animale şi păsări"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi;

- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.

368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.

381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate;

- cu valoarea ambalajelor aduse de la terţi.

388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate.

408 "Furnizori - facturi nesosite"

- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.

409 "Furnizori - debitori"

- cu valoarea avansurilor facturate;

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

- cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.

532 "Alte valori"

- cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.

601 "Cheltuieli cu materiile prime"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.

603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.

604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.

605 "Cheltuieli privind energia şi apa"

- cu valoarea consumului de energie şi apă.

608 "Cheltuieli privind ambalajele"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.

611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"

- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.

612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de asigurare.

614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"

- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.

621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

- cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate.

622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"

- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.

623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"

- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"

- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.

625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"

- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) datorate terţilor.

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"

- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.

668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.

Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.

403 "Efecte de plătit"

- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.

409 "Furnizori - debitori"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor.

431 "Asigurări sociale"

- cu contribuţia de asigurări sociale datorată de colaboratori, potrivit legii;

- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii.

444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil;

- cu sumele nete achitate colaboratorilor.

531 "Casa"

- cu sumele în numerar plătite furnizorilor;

- cu sumele nete achitate colaboratorilor.

541 "Acreditive"

- cu sumele plătite furnizorilor din acreditive.

542 "Avansuri de trezorerie"

- cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie.

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

 

Contul 403 "Efecte de plătit".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.

Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv.

Contul 403 "Efecte de plătit" se creditează prin debitul conturilor:

401 "Furnizori"

- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 403 "Efecte de plătit" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi curente la bănci"

- cu plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

 

Contul 404 "Furnizori de imobilizări".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizări se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.

Contul 404 "Furnizori de imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.

201 "Cheltuieli de constituire"

- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la terţi.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.

212 "Construcţii"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate.

232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.

233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate.

234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar.

668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor de imobilizări cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.

Contul 404 "Furnizori de imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate.

232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.

234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.

405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"

- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil.

531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar furnizorilor de imobilizări.

541 "Acreditive"

- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din acreditive.

542 "Avansuri de trezorerie"

- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din avansuri de trezorerie.

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinaţie specială.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

 

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, stabilite pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii de efecte comerciale.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:

404 "Furnizori de imobilizări"

- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi curente la bănci"

- cu plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.

 

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se creditează prin debitul conturilor:

301 "Materii prime"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi.

302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi.

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi.

361 "Animale şi păsări"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.

381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate.

604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.

605 "Cheltuieli privind energia şi apa"

- cu valoarea consumului de energie şi apă.

611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"

- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.

612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de asigurare.

614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"

- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.

622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"

- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.

623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"

- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"

- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.

            625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"

- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) datorate terţilor.

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"

- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

- cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de terţi.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se debitează prin creditul conturilor:

401 "Furnizori"

- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

 

Contul 409 "Furnizori - debitori".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor - debitor. Furnizorii - debitori se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.

Contul 409 "Furnizori - debitori" se debitează prin creditul conturilor:

401 "Furnizori"

- cu valoarea avansurilor facturate;

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar, aferente avansurilor acordate furnizorilor.

Contul 409 "Furnizori - debitori" se creditează prin debitul conturilor:

381 "Ambalaje"

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc.

401 "Furnizori"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor.

608 "Cheltuieli privind ambalajele"

- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, la închiderea exerciţiului financiar sau la decontarea acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

 

GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Contul 421 "Personal - salarii datorate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii.

Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" se creditează prin debitul contului:

641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

- cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" se debitează prin creditul conturilor:

425 "Avansuri acordate personalului"

- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.

426 "Drepturi de personal neridicate"

- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.

427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"

- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.

428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial;

- cu garanţiile reţinute personalului.

431 "Asigurări sociale"

- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;

- cu contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate.

437 "Ajutor de şomaj"

- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.

444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.

Soldul creditor al contului reprezintă drepturile salariale datorate.

 

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu pensionarii pentru pensiile şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii.

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" este un cont de pasiv.

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se creditează prin debitul contului:

645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

- cu pensiile şi alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii.

Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se debitează prin creditul conturilor:

426 "Drepturi de personal neridicate"

- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.

427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor"

- cu sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor.

428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.

444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi"

- cu sumele reţinute pensionarilor reprezentând impozitul pe venitul din pensie, potrivit legii.

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

- cu sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezintă pensiile şi alte drepturi datorate pensionarilor.

 

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.

Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată privind acordarea ajutoarelor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se creditează prin debitul conturilor:

431 "Asigurări sociale"

- cu sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale.

645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

- cu sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se debitează prin creditul conturilor:

425 "Avansuri acordate personalului"

- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.

426 "Drepturi de personal neridicate"

- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.

427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"

- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.

428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.

431 "Asigurări sociale"

- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;

- cu contribuţia personalului la asigurările sociale de sănătate.

437 "Ajutor de şomaj"

- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.

444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.

Soldul creditor al contului reprezintă ajutoare materiale datorate.

 

Contul 425 "Avansuri acordate personalului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.

Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul listelor de plată, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

- cu sumele achitate personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi salariale.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se creditează prin debitul conturilor:

421 "Personal - salarii datorate"

- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.

 

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal, pensiilor şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare salariat sau pensionar.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se creditează prin debitul conturilor:

421 "Personal - salarii datorate"

- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.

422 "Pensionari - pensii datorate"

- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise.

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

- cu sumele achitate personalului.

Soldul creditor al contului reprezintă drepturi de personal şi alte drepturi neridicate.

 

Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, pensii şi alte drepturi, datorate terţilor.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare terţ.

Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" este un cont de pasiv.

Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se creditează prin debitul conturilor:

421 "Personal - salarii datorate"

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.

422 "Pensionari - pensii datorate"

- cu sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor.

Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.

 

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se creditează prin debitul conturilor:

421 "Personal - salarii datorate"

- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial;

- cu garanţiile reţinute personalului.

422 "Pensionari - pensii datorate"

- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.

438 "Alte datorii şi creanţe sociale"

- cu sumele datorate personalului.

512 "Conturi curente la bănci"

531 "Casa"

- cu sumele încasate de la personal reprezentând sume datorate de acesta.

641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

- cu sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului financiar care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

438 "Alte datorii şi creanţe sociale"

- cu sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta.

531 "Casa"

- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta;

- cu sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă.

532 "Alte valori"

- cu valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului.

542 "Avansuri de trezorerie"

- cu avansurile de trezorerie nejustificate.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

 

GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Contul 431 "Asigurări sociale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia persoanei juridice fără scop patrimonial şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.

Contul 431 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul conturilor:

401 "Furnizori"

- cu contribuţia de asigurări sociale datorată de colaboratori, potrivit legii;

- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii.

421 "Personal - salarii datorate"

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;

- cu contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate.

645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

- cu contribuţia angajatorului la asigurările sociale;

- cu sumele reprezentând contribuţii privind concediile şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

- cu contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate;

- cu contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, potrivit legii.

Contul 431 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu sume datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

 

Contul 437 "Ajutor de şomaj".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator şi de personal şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, potrivit legii.

Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.

Contul 437 "Ajutor de şomaj" se creditează prin debitul conturilor:

421 "Personal - salarii datorate"

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.

645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

- cu contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj;

- cu contribuţia unităţii la constituirea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Contul 437 "Ajutor de şomaj" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

512 "Conturi curente la bănci"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.

 

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi plata acestora.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se creditează prin debitul conturilor:

428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la asigurările sociale reflectate ca alte creanţe sociale.

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"

- cu sumele datorate personalului.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii sociale, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

 

GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi din alte drepturi, datorate bugetului statului.

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" este un cont de pasiv.

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" se creditează prin debitul conturilor:

401 "Furnizori"

- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.

421 "Personal - salarii datorate"

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.

422 "Pensionari - pensii datorate"

- cu sumele reţinute pensionarilor reprezentând impozit pe venitul din pensie, potrivit legii.

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare.

512 "Conturi curente la bănci"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

 

Contul 445 "Subvenţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de subvenţii.

Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.

Contul 445 "Subvenţii" se debitează prin creditul conturilor:

131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii, de primit.

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare;

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadelor viitoare.

736 "Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri"

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadei;

- cu valoarea subvenţiilor pentru evenimente extraordinare şi altele similare, aferente perioadei.

Contul 445 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului:

512 "Conturi curente la bănci"

- cu valoarea subvenţiilor încasate.

Soldul debitor al contului reprezintă subvenţiile de primit.

 

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate cum sunt: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite şi taxe.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru bugetul statului şi bugetele locale, iar în cadrul acestora, pe feluri de impozite.

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul conturilor:

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

301 "Materii prime"

302 "Materiale consumabile"

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

381 "Ambalaje"

- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe, datorate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz.

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

512 "Conturi curente la bănci"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

 

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul contului:

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

- cu datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

512 "Conturi curente la bănci"

550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate organismelor publice.

 

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor:

1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

791 "Venituri cu destinaţie specială"

- cu sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe;

- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului financiar curent.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

 

GRUPA 45 "GRUP ŞI ASOCIAŢI".

 

Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiilor între entităţile afiliate.

Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.

Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" este un cont bifuncţional.

Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" se debitează prin creditul conturilor:

166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"

- cu sumele de încasat de la entităţile afiliate.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate entităţilor afiliate.

531 "Casa"

- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile afiliate.

734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"

- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate;

- cu dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.

738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"

- cu veniturile rezultate din cedarea către entităţile afiliate a activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică.

739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile afiliate;

- cu diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (cont 7399);

- cu diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (cont 7399).

Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" se creditează prin debitul conturilor:

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţile afiliate.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile afiliate.

208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile afiliate.

211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

212 "Construcţii"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.

214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţile afiliate.

231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.

233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.

301 "Materii prime"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţile afiliate.

302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţile afiliate.

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţile afiliate.

308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi afiliate.

361 "Animale şi păsări"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţile afiliate.

368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la entităţile afiliate.

381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate.

388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi afiliate.

512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la entităţile afiliate.

531 "Casa"

- cu sumele încasate reprezentând decontări între entităţile afiliate.

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- cu valoarea debitelor scăzute din evidenţă.

655 "Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"

- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu dobânzile datorate, aferente împrumuturilor primite de la entităţile afiliate.

668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora;

- cu diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.

Soldul debitor al contului reprezintă creanţele entităţii, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate.

 

Contul 453 "Decontări privind interesele de participare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind interesele de participare.

            Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.

            Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" este un cont bifuncţional.

            Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" se debitează prin creditul conturilor:

            166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"

- cu sumele de încasat de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate entităţilor legate prin interese de participare.

            531 "Casa"

- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile legate prin interese de participare.

            734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"

- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate;

- cu dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.

            738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"

- cu veniturile rezultate din cedarea către entităţile legate prin interese de participare a activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile legate prin interese de participare;

- cu diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (cont 7399);

- cu diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (cont 7399).

            Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" se creditează prin debitul conturilor:

            203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.

            208 "Alte imobilizări necorporale"

- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.

            211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"

- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            212 "Construcţii"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            301 "Materii prime"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            361 "Animale şi păsări"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi legate prin interese de participare.

            388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"

- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.

            512 "Conturi curente la bănci"

            531 "Casa"

- cu sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare.

            654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- cu valoarea debitelor scăzute din evidenţă.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.

            666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu dobânzile datorate, aferente împrumuturilor primite de la entităţile legate prin interese de participare.

            668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora;

- cu diferenţele nefavorabile aferente decontărilor cu entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.

            Soldul debitor al contului reprezintă creanţele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

 

            GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI".

 

            Contul 461 "Debitori diverşi".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenite din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

            Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.

            Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.

            Contul 461 "Debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:

            116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.

            1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"

- cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.

            161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligaţiuni.

            167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.

            472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu valoarea veniturilor înregistrate în avans.

            501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"

- cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.

            506 "Obligaţiuni"

- cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.

            508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"

- cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.

            734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"

- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi;

- cu dividendele de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt.

            738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"

- cu valoarea imobilizărilor corporale constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor;

- cu valoarea imobilizărilor corporale cedate.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;

- cu diferenţele favorabile aferente creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (cont 7399);

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor privind activităţile fără scop patrimonial, datorate de terţi;

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate;

- cu diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie a investiţiilor pe termen scurt achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate.

            Contul 461 "Debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:

            115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"

- cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar de la debitori.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială.

            654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a debitorilor.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută sau la sfârşitul exerciţiului financiar.

            667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

- cu valoarea sconturilor acordate debitorilor.

            668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.

            Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.

 

            Contul 462 "Creditori diverşi".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

            Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare creditor.

            Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.

            Contul 462 "Creditori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:

            113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi.

            114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"

- cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).

            115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"

- cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiilor de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.

            116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.

            1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"

- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.

            131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"

            132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

            133 "Donaţii pentru investiţii"

            134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"

            138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"

- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.

            201 "Cheltuieli de constituire"

- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.

            472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu partea din subvenţii aferente veniturilor, de restituit.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite;

- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, necuvenite;

- cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite.

            655 "Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"

- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.

            657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"

- cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial.

            658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi;

- cu sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii.

            665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau din evaluare la închiderea exerciţiului financiar.

            668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.

            Contul 462 "Creditori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:

            1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.

            531 "Casa"

- cu sumele achitate în numerar creditorilor.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar;

- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiului financiar curent;

- cu valoarea sconturilor obţinute de la creditori diverşi;

- cu diferenţele favorabile aferente creditorilor diverşi cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.

            Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.

 

            GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE".

 

            Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.

            Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de cheltuieli.

            Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.

            Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:

            401 "Furnizori"

            512 "Conturi curente la bănci"

            531 "Casa"

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.

            Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor:

            605 "Cheltuieli privind energia şi apa"

- cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.

            611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"

            612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

            613 "Cheltuielile cu primele de asigurare"

            614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"

            621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

            622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"

            623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"

            624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"

            625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"

            626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"

            627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"

            628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

            658 "Alte cheltuieli de exploatare"

            666 "Cheltuieli privind dobânzile"

            668 "Alte cheltuieli financiare"

- cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.

            Soldul debitor al contului reprezintă cheltuielile efectuate în avans.

 

            Contul 472 "Venituri înregistrate în avans".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.

            Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri.

            Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.

            Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor:

            267 "Creanţe imobilizate"

- cu dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut sau, după caz, cu dobânzile calculate, aferente exerciţiului financiar curent, în situaţia în care dobânzile calculate conform contractelor de împrumut au fost înregistrate în cont în afara bilanţului.

            445 "Subvenţii"

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare;

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadelor viitoare.

            461 "Debitori diverşi"

- cu valoarea veniturilor înregistrate în avans.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare.

            Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:

            462 "Creditori diverşi"

- cu partea din subvenţii aferente veniturilor, de restituit.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate în avans, restituite;

- cu partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituite.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în avans, restituite.

            731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"

            732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare"

            734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"

- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.

            736 "Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de bugetele locale şi subvenţii pentru venituri"

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu veniturile încasate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs;

- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, înregistrate anterior ca venituri în avans.

            Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

 

            Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

            Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.

            Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;

- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unităţii.

            531 "Casa"

- cu sumele restituite în numerar, necuvenite unităţii.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;

- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unităţii.

            Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.

            531 "Casa"

- cu sumele încasate în numerar, necuvenite unităţii.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.

            Conturile din grupele 60 - 65

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.

            Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

 

            GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII".

 

            Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.

            Contabilitatea analitică se ţine pe subunităţi fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie şi pe feluri de decontări.

            Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" este un cont bifuncţional.

            Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se debitează prin creditul conturilor:

            301 "Materii prime"

            302 "Materiale consumabile"

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

            361 "Animale şi păsări"

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).

            302 "Materiale consumabile"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumate pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea subunităţilor).

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu sumele de încasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activităţile fără scop patrimonial.

            Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se creditează prin debitul conturilor:

            301 "Materii prime"

            302 "Materiale consumabile"

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

            361 "Animale şi păsări"

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            531 "Casa"

- cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.

            550 "Disponibil cu destinaţie specială"

- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

            604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

            611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"

            612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

            621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

            623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"

            624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"

            625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"

            626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"

            627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"

            628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

            635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

            645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"

            656 "Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului"

- cu cheltuielile reprezentând cote-părţi datorate potrivit statutului.

            658 "Alte cheltuieli de exploatare"

- cu cheltuielile decontate de subunităţi pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea unităţii).

            Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică.

 

            Contul 482 "Decontări între subunităţi".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.

            Contabilitatea analitică se ţine pe subunităţi fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie şi pe feluri de decontări.

            Contul 482 "Decontări între subunităţi" este un cont bifuncţional.

            Contul 482 "Decontări între subunităţi" se debitează prin creditul conturilor:

            301 "Materii prime"

            302 "Materiale consumabile"

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

            361 "Animale şi păsări"

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor predate de o subunitate altei subunităţi.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            531 "Casa"

- cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.

            Contul 482 "Decontări între subunităţi" se creditează prin debitul conturilor:

            301 "Materii prime"

            302 "Materiale consumabile"

            303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

            361 "Animale şi păsări"

            381 "Ambalaje"

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor primite de o subunitate de la altă subunitate.

            512 "Conturi curente la bănci"

- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

            531 "Casa"

- cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.

            Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la alte subunităţi, iar soldul creditor sumele datorate pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.

 

            Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare între activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) şi activităţile economice, desfăşurate în cadrul unităţii, privind cota de cheltuieli comune ce se repartizează la finele lunii.

            Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" este un cont de activ.

            Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" se debitează prin creditul conturilor:

            Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile fără scop patrimonial)

- la finele lunii, cu cheltuielile repartizate asupra activităţilor economice.

            Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" se creditează prin debitul conturilor:

            Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile economice)

- la finele lunii, cu cheltuielile repartizate asupra activităţilor economice.

            La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

 

            GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR".

 

            Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii, potrivit dispoziţiilor legale.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de creanţe supuse deprecierii.

            Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" este un cont de pasiv.

            Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" se creditează prin debitul contului:

            686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"

- cu valoarea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii privind activităţile fără scop patrimonial.

            Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" se debitează prin creditul contului:

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii privind activităţile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate.

            Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii.

 

            Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor debitori diverşi, potrivit dispoziţiilor legale.

            Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de creanţe supuse deprecierii.

            Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" este un cont de pasiv.

            Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" se creditează prin debitul contului:

            681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi privind activităţile fără scop patrimonial.

            Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" se debitează prin creditul contului:

            739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

- cu valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi privind activităţile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate.


           
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow