Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - P.J.S.P. (O.M.F.P. nr. 1969/ 2007)
Clasa 8 - Conturi speciale
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 38 k; Imprimare: 3 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - pentru Persoanele Juridice Fără Scop Patrimonial - O.M.F.P. nr. 1969/ 2007
Clasa 8 - Conturi speciale
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE".

 

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ".

Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente.

Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi pasiv.

 

GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI".

 

Contul 801 "Angajamente acordate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate.

În debitul contului 801 "Angajamente acordate" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către entitate, existente la un moment dat.

 

Contul 802 "Angajamente primite".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanţă a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele primite.

În debitul contului 802 "Angajamente primite" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de către entitate, existente la un moment dat.

 

Contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale luate cu chirie de la terţi, în baza contractelor încheiate în acest scop.

În debitul contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

 

Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor prime, materialelor şi altor valori materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract.

În debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se înregistrează, la preţurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleaşi preţuri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.

Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

 

Contul 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.

În debitul contului 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie" se înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru nevoile entităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc.

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.

 

Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul entităţii, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în continuare până la reactivare sau împlinirea termenului de prescripţie.

În debitul contului 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare" se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, nereactivate.

 

Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.

În debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă" se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, iar în credit, aceleaşi stocuri, în momentul scoaterii lor din folosinţă.

Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.

 

Contul 8036 "Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor primite în leasing, a contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în concesiune, locaţii sau chirie.

În debitul contului 8036 "Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.

Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

 

Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar neajunse la scadenţă.

În debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă" se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la bancă, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen.

Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadenţă.

 

Contul 8038 "Alte valori în afara bilanţului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor predate în leasing financiar şi altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8037.

În debitul contului 8038 "Alte valori în afara bilanţului" se înregistrează alte valori în afara bilanţului existente în entitate, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în legătură cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente în entitate la un moment dat.

 

Contul 8051 "Dobânzi de plătit".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de plătit, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

În debitul contului 8051 "Dobânzi de plătit" este evidenţiată valoarea dobânzilor de plătit aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în credit, cele ajunse la scadenţă, trecute pe cheltuieli.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de plătit aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

 

Contul 8052 "Dobânzi de încasat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de încasat, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

În debitul contului 8052 "Dobânzi de încasat" este evidenţiată valoarea dobânzilor de încasat, aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în credit, cele ajunse la scadenţă, trecute pe venituri.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de încasat aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.

 

GRUPA 89 "BILANŢ".

 

Contul 891 "bilanţ de deschidere".

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.

În debitul contului 891 "Bilanţ de deschidere" se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

 

Contul 892 "bilanţ de închidere".

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.


            În debitul contului 892 "Bilanţ de închidere" se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow