Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Financiar (O.M.F.P. nr. 3055/ 2009)
Clasa 2 - Conturi de imobilizări
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,17 M; Imprimare: 14 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - O.M.F.P. nr. 3055/ 2009
Clasa de conturi 2 - Conturi de imobilizări
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

            CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI".

 

            Din clasa 2 "Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor".

 

            GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE".

 

            Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:

 

            Contul 201 "Cheltuieli de constituire".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).

            Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.

            În debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

- cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (404, 462, 512, 531).

            În creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:

- amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenţă (280).

            Soldul contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

 

            Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

            Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.

            În debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

- lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (233, 721, 404);

- lucrările şi proiectele de dezvoltare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (4753);

- plusuri de inventar constatate la imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare (4754).

            În creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum şi cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (280, 205).

            Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

 

            Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

            Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" este un cont de activ.

            În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează:

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (404, 456, 4751, 4753, 4754);

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea concesiunilor primite (167);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

            În creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (658);

- amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare, scoase din evidenţă (280);

- valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456);

- valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265).

            Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi valori similare existente.

 

            Contul 2071 "Fond comercial pozitiv".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial pozitiv reflectat, de regulă, la consolidare.

            Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" este un cont de activ.

            În debitul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se înregistrează:

- diferenţa pozitivă între costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate.

            În creditul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidenţă (658);

- valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidenţă (280).

            Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial pozitiv existent.

 

            Contul 2075 "Fond comercial negativ".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat în legătură cu achiziţia unei afaceri.

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 - O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 - partea introductivă a avut forma: Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ rezultat la consolidare.

 

            Contul 2075 "Fond comercial negativ" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 2075 "Fond comercial negativ" se înregistrează:

- diferenţa negativă între costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate.

            În debitul contului 2075 "Fond comercial negativ" se înregistrează:

- cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (781).

            Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri.

 

            Contul 208 "Alte imobilizări necorporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.

            Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.

            În debitul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (404);

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233, 721);

- valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456);

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite ca subvenţii guvernamentale (4751);

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit (4753);

- plusurile de inventar constatate la programele informatice şi la alte imobilizări necorporale (4754).

            În creditul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (658);

- amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă (280);

- valoarea altor imobilizări necorporale aportate şi retrase (456);

- valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 263, 265).

            Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

 

            GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE".

 

            Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:

 

            Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.).

            Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.

            În debitul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subvenţii pentru investiţii (404, 456, 4751);

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);

- valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

            În creditul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează:

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

- valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea terenurilor aportate, retrase (456);

- valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinţe destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (371);

- valoarea terenurilor expropriate (671).

            Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.

 

            Contul 212 "Construcţii".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.

            Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.

            În debitul contului 212 "Construcţii" se înregistrează:

- valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456);

- valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (4753);

- valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea construcţiilor primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcţiei reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

- costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

            În creditul contului 212 "Construcţii" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a construcţiilor scoase din evidenţă (658);

- amortizarea construcţiilor scoase din evidenţă (281);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

- valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);

- valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- valoarea construcţiilor aportate retrase (456);

- valoarea construcţiilor distruse de calamităţi (671).

            Soldul contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.

 

            Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor.

            Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.

            În debitul contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează:

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 4751, 456);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit (4753);

- plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (4754);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

            În creditul contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (658);

- amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (281);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi (671).

            Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.

 

            Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.

            Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.

            În debitul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 446, 224, 231, 4751, 456);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale primite cu titlu gratuit (4753);

- plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte active corporale (4754);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările primite cu chirie şi restituite proprietarului (281);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, primite în regim de leasing financiar (167);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781).

            În creditul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se înregistrează:

- valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, scoase din evidenţă (658);

- amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale scoase din evidenţă (281);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);

- aportul în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale distruse de calamităţi (671).

            Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale existente.

 

            GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE".

 

            Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" fac parte conturile:

 

            223 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare";

            224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare".

            Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

            Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

            În debitul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

            În creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (213, 214).

            Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

 

            GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI".

 

            Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" fac parte:

 

            Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

            Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

            În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404, 451, 453);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (722);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

            În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (211, 212, 213, 214);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658);

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671).

            Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

 

            Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări.

            Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.

            În debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (404);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

            În creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate (404);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).

            Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.

 

            Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

            Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ.

            În debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404, 451, 453);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (721);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

            În creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, recepţionate (203, 208);

- valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658).

            Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

 

            Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

            Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.

            În debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale (404);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

            În creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate (404);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).

            Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, nedecontate.

 

            GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE".

 

            Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:

 

            Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

            Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.

            În debitul contului 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

- valoarea acţiunilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea acţiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităţilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);

- diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (106);

- diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (758);

- valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

            În creditul contului 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cedate (664).

            Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

 

            Contul 263 "Interese de participare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul întreprinderilor asociate.

            Contul 263 "Interese de participare" este un cont de activ.

            În debitul contului 263 "Interese de participare" se înregistrează:

- valoarea participaţiilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea participaţiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al întreprinderilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul întreprinderilor asociate (106);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul întreprinderilor asociate (758);

- valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al întreprinderilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al întreprinderilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

            În creditul contului 263 "Interese de participare" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea participaţiilor deţinute la întreprinderile asociate, cedate (664);

- costul de achiziţie al participaţiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă (264).

            Soldul contului reprezintă imobilizările financiare, deţinute sub formă de interese de participare.

 

            Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.

            Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă" este un cont de activ.

            În debitul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează participaţiile în întreprinderile asociate, prezentate în situaţiile financiare consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:

- costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);

- partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată (768);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (1068).

            În creditul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează:

- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (668).

            Soldul contului reprezintă titlurile puse în echivalenţă.

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 - O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 - funcţiunea contului 264 a fost: Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă. Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă" este un cont de activ. În debitul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează participaţiile în întreprinderile asociate, prezentate în situaţiile financiare consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel: - costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263); - partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul curent de întreprinderea asociată (761); - partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (1068).

 

            Contul 265 "Alte titluri imobilizate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al altor entităţi diferite de entităţile afiliate şi întreprinderile asociate.

            Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.

            În debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:

- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371);

- diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (106);

- diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (758);

- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (761).

            În creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deţinute în capitalul social al altor entităţi la care se deţin participaţii, cedate (664).

            Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

 

            Contul 267 "Creanţe imobilizate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 - O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 - partea introductivă a avut forma: Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, precum şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi.

 

            Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.

            În debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:

- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763, 766);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);

- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 - O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 - forma de debitare a contului 267 a avut forma: În debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează: - sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512); - dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763, 766); - valoarea garanţiilor depuse la terţi (411); - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765); - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

 

            În creditul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:

- valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);

- dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);

- valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (411);

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

            Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.

 

            Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.

            Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (261, 263, 265);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valută reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).

            În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (765).

            Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

 

            GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE".

 

            Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările" fac parte:

 

            Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.

            Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

            În debitul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (201, 203, 205, 207, 208).

            Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

 

            Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.

            Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (212, 213, 214);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

            În debitul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (211, 212, 213, 214);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212, 213);

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, din valoarea contabilă brută a acestora (212).

            Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

 

            GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR".

 

            Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" fac parte:

 

            Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

            Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).

            În debitul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (781).

            Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

 

            Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

            Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).

            În debitul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (781).

            Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

 

            Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.

            Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681).

            În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781).

            Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.

 

            Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

            Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).

            În debitul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (786).


           
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow