Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bugetar (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,35 M; Imprimare: 24 pag. A4

Planul de conturi general pentru instituţii publice - bugetar - O.M.F.P. nr. 1917/ 2005

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

                CLASA 1                      CONTURI DE CAPITALURI.

10                     CAPITAL, REZERVE, FONDURI.

100                   Fondul activelor fixe necorporale (P).

101                   Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (P).

102                   Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (P).

103                   Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (P).

104                   Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (P).

105                   Rezerve din reevaluare (P).

1051                 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri (P).

1052                 Rezerve din reevaluarea construcţiilor (P).

1053                 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor (P).


1054                 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale
(P).

1055                 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului (P).

106                   Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (Sapard) (P).


11                     REZULTATUL REPORTAT.

117                   Rezultatul reportat


117.01              Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări, sănătate, şomaj)

117.02              Rezultatul reportat - bugetul local

117.03              Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat

117.04              Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor pentru şomaj

117.05              Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

117.08              Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile

117.09              Rezultatul reportat - bugetul de stat

117.10              Rezultatul reportat - instituţii publice si activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii

117.11              Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului

117.12              Rezultatul reportat - trezoreria centrală

117.13              Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

117.15              Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare12                     REZULTATUL PATRIMONIAL.

121                   Rezultatul patrimonial


121.01              Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, şomaj, sănătate)

121.02              Rezultatul patrimonial - bugetul local

121.03              Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat

121.04              Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj

121.05              Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

121.08              Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.09              Rezultatul patrimonial - bugetul de stat


121.10              Rezultatul patrimonial - instituţii publice si activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii

121.11              Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului

121.12              Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală

121.13              Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică13                     FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA.

131                   Fondul de rulment

132                   Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat

133                   Fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002

134                   Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local

135                   Fondul de risc

136                   Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe

137                   Taxe speciale

139                   Alte fonduri

1391                 Fond de dezvoltare a spitalului

1392                 Fond din comisioane de risc constituite conform <LLNK 11996    34130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996

1393                 Fond din cota de 1/10 din dobânda BIRD

1394                 Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

1396                 Fondul de contrapartidă

1399                 Alte fonduri15                     PROVIZIOANE.

151                   Provizioane

1511                 Provizioane pentru litigii

1512                 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor

1518                 Alte provizioane16                     ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu si lung -.

161                   Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

1611                 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare in exerciţiul curent

1612                 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare in exerciţiile viitoare

162                   Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale


1621                 Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare in exerciţiul curent


1622                 Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare in exerciţiile viitoare

163                   Împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale


1631                 Împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare in exerciţiul curent


1632                 Împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare in exerciţiile viitoare

164                   Împrumuturi interne si externe contractate de stat

1641                 Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exerciţiul curent

1642                 Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exerciţiile viitoare

165                   Împrumuturi interne si externe garantate de stat

1651                 Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exerciţiul curent

1652                 Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exerciţiile viitoare

166                   Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare

<>
1661                 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului

1662                 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat

167                   Alte împrumuturi si datorii asimilate

1671                 Alte împrumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent

1672                 Alte împrumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exerciţiile viitoare

168                   Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

1681                 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni


1682                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale


1683                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale

1684                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de stat

1685                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de stat

1687                 Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate

169                   Prime privind rambursarea obligaţiunilor

 

                CLASA 2                      CONTURI DE ACTIVE FIXE.

20                     ACTIVE FIXE NECORPORALE.

203                   Cheltuieli de dezvoltare

205                   Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare

206                   Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive

208                   Alte active fixe necorporale

2081                 Programe informatice

2082                 Alte active fixe necorporale21                     ACTIVE FIXE CORPORALE.

211                   Terenuri si amenajări la terenuri

2111                 Terenuri

2112                 Amenajări la terenuri

212                   Construcţii

213                   Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii

2131                 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru)

2132                 Aparate si instalaţii de măsurare, control si reglare

2133                 Mijloace de transport

2134                 Animale si plantaţii


214                   Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

215                   Alte active ale statului23                     ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE.

231                   Active fixe corporale in curs de execuţie

232                   Avansuri acordate pentru active fixe corporale

233                   Active fixe necorporale in curs de execuţie

234                   Avansuri acordate pentru active fixe necorporale26                     ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an).

260                   Titluri de participare

2601                 Titluri de participare cotate

2602                 Titluri de participare necotate

265                   Alte titluri imobilizate

267                   Creanţe imobilizate

267.1                Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului


267.2                Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului

267.3                Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare

267.5                Împrumuturi acordate pe termen lung

2676                 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung

2678                 Alte creanţe imobilizate

2679                 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate

269                   Vărsăminte de efectuat pentru active financiare28                     AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE.

280                   Amortizări privind activele fixe necorporale

2803                 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805                 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

2808                 Amortizarea altor active fixe necorporale

281                   Amortizări privind activele fixe corporale

2811                 Amortizarea amenajărilor la terenuri

2812                 Amortizarea construcţiilor

2813                 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor


2814                 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale29                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE.

290                   Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale

2904                 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare


2905                 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

2908                 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale

291                   Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale

2911                 Ajustări pentru deprecierea terenurilor si amenajărilor la terenuri

2912                 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor

2913                 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor


2914                 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale

293                   Ajustări pentru deprecierea activelor fixe in curs de execuţie

2931                 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de execuţie

2932                 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de execuţie

296                   Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare

2961                 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor

2962                 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare

 

                CLASA 3                      CONTURI DE STOCURI SI PRODUCŢIE IN CURS DE EXECUŢIE

30                     STOCURI DE MATERII SI MATERIALE.

301                   Materii prime

302                   Materiale consumabile

3021                 Materiale auxiliare

3022                 Combustibili

3023                 Materiale pentru ambalat

3024                 Piese de schimb

3025                 Seminţe si materiale de plantat

3026                 Furaje

3027                 Hrana

3028                 Alte materiale consumabile

3029                 Medicamente si materiale sanitare

303                   Materiale de natura obiectelor de inventar

3031                 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie

3032                 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinţa

304                   Materiale rezerva de stat si de mobilizare

3041                 Materiale rezerva de stat

3042                 Materiale rezerva de mobilizare

305                   Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare

3051                 Ambalaje rezerva de stat

3052                 Ambalaje rezerva de mobilizare

307                   Materiale date in prelucrare in instituţie

309                   Alte stocuri33                     PRODUCŢIA IN CURS DE EXECUŢIE.

331                   Produse in curs de execuţie

332                   Lucrări si servicii in curs de execuţie34                     PRODUSE.

341                   Semifabricate

345                   Produse finite

346                   Produse reziduale

347                   Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

348                   Diferenţe de preţ la produse


349                   Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a unităţilor administrativ-teritoriale35                     STOCURI AFLATE LA TERŢI.

351                   Materii si materiale aflate la terţi

3511                 Materii si materiale la terţi

3512                 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi

354                   Produse aflate la terţi

3541                 Semifabricate aflate la terţi

3545                 Produse finite aflate la terţi

3546                 Produse reziduale aflate la terţi

356                   Animale aflate la terţi

357                   Mărfuri aflate la terţi

358                   Ambalaje aflate la terţi

359                   Bunuri in custodie sau in consignaţie la terţi36                     ANIMALE.

361                   Animale si pasări37                     MĂRFURI.

371                   Mărfuri

378                   Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)

38                     AMBALAJE

381                   Ambalaje39                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCŢIEI IN CURS DE EXECUŢIE.

391                   Ajustări pentru deprecierea materiilor prime

392                   Ajustări pentru deprecierea materialelor

3921                 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile

3922                 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

393                   Ajustări pentru deprecierea producţiei in curs de execuţie

394                   Ajustări pentru deprecierea produselor

3941                 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor

3945                 Ajustări pentru deprecierea produselor finite

3946                 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale

395                   Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi

3951                 Ajustări pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terţi

3952                 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi

3953                 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi

3954                 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi

3956                 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi

3957                 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi

3958                 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi

396                   Ajustări pentru deprecierea animalelor

397                   Ajustări pentru deprecierea mărfurilor

398                   Ajustări pentru deprecierea ambalajelor

 

                CLASA 4                      CONTURI DE TERŢI.

40                     FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE.

401                   Furnizori

403                   Efecte de plătit

404                   Furnizori de active fixe

4041                 Furnizori de active fixe sub 1 an

4042                 Furnizori de active fixe peste 1 an

405                   Efecte de plătit pentru active fixe

408                   Furnizori-facturi nesosite

409                   Furnizori-debitori

4091                 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor

4092                 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii si executări de lucrări41                     CLIENŢI SI CONTURI ASIMILATE.

411                   Clienţi

4111                 Clienţi cu termen sub 1 an

4112                 Clienţi cu termen peste 1 an

4118                 Clienţi incerţi sau în litigiu

413                   Efecte de primit de la clienţi

418                   Clienţi-facturi de întocmit

419                   Clienţi-creditori42                     PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE.

421                   Personal-salarii datorate

422                   Pensionari-pensii datorate

4221                 Pensionari civili-pensii datorate

4222                 Pensionari militari-pensii datorate

423                   Personal-ajutoare si indemnizaţii datorate

424                   Şomeri-indemnizaţii datorate

425                   Avansuri acordate personalului

426                   Drepturi de personal neridicate

427                   Reţineri din  salarii si din  alte drepturi datorate terţilor

4271                 Reţineri din salarii datorate terţilor

4272                 Reţineri din pensii datorate terţilor

4273                 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor

428                   Alte datorii si creanţe in legătura cu personalul

4281                 Alte datorii în legătura cu personalul

4282                 Alte creanţe în legătura cu personalul

429                   Bursieri si doctoranzi43                     ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE.

431                   Asigurări sociale

4311                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale

4312                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale

4313                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate

4314                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate

4315                 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

4317                 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii

437                   Asigurări pentru şomaj

4371                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj

4372                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj

4373                 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

438                   Alte datorii sociale

<>44                     BUGETUL STATULUI,  BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE

440                   Cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit pentru echilibrarea bugetelor locale

441                   Sume încasate pentru bugetul capitalei

442                   Taxa pe valoarea adăugata

4423                 Taxa pe valoarea adăugata de plata

4424                 Taxa pe valoarea adăugata de recuperat

4426                 Taxa pe valoarea adăugata deductibila

4427                 Taxa pe valoarea adăugata colectata

4428                 Taxa pe valoarea adăugata neexigibilă

444                   Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

446                   Alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate

448                   Alte datorii si creanţe cu bugetul

4481                 Alte datorii fata de buget

4482                 Alte creanţe privind bugetul

45                     DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET
                         ŞI ALTE FONDURI)


450                   Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

4501                 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA

4502                 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA


4503                 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI


4504                 Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

4505                 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI


4506                 Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

4507                 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

451                   Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/ Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET
                         ŞI ALTE FONDURI

4511                 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA

4512                 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA


4513                 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare /Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4514                 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

4515                 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4516                 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

452                   Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi – PHARE, SAPARD, ISPA, ISTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA
                        BUGET ŞI ALTE FONDURI

4521                 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA


4522                 Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

453                   Sume de primit si de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -

4531                 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -

4532                 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -


454                   Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

4541                 Sume de primit de la beneficiar - PHARE -

4542                 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-


4543                 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4544                 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4545                 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

4546                 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
                        AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


455                   Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
                        PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4551                 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA -

4552                 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)

4553                 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE
                        LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4554                 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE
                        LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4555                 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

456                   Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA
                        BUGET ŞI ALTE FONDURI

4561                 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA


4563                 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4564                 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


457                   Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
                        AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

4571                 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA


4572                 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI


4573                 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI
<>

458                   Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/ Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE,
                         FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)


4581                 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)


4583                 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE
                        FONDURI - (la beneficiarii finali)


4584                 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE
                        FONDURI - (la beneficiarii finali)


4585                 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE  STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ,
                        FONDURI  DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)

459                   Sume datorate bugetului Uniunii Europene46                     DEBITORI SI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR.

461                   Debitori

4611                 Debitori sub 1 an

4612                 Debitori peste 1 an

462                   Creditori

4621                 Creditori sub 1 an

4622                 Creditori peste 1 an

463                   Creanţe ale bugetului de stat

464                   Creanţe ale bugetului local

465                   Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat

466                   Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului

4664                 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj

4665                 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

4669                 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului

467                   Creditori ai bugetelor

4671                 Creditori ai bugetului de stat

4672                 Creditori ai bugetului local

4673                 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat

4674                 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj

4675                 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

4679                 Creditori ai bugetului trezoreriei statului

468                   Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii

4681                 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat

4682                 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local

4683                 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului

4684                 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur

4685                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului

4686                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare

4687                 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii


4688                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului

4689                 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt

469                   Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt47                     CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE.

471                   Cheltuieli înregistrate in avans

472                   Venituri înregistrate in avans

473                   Decontări din operaţii in curs de clarificare


474                   Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI
<>

475                   Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI
<>

476                   Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI48                     DECONTĂRI.

481                   Decontări între instituţia superioara si instituţiile subordonate

4811                 Decontări privind operaţiuni financiare

4812                 Decontări privind activele fixe

4813                 Decontări privind stocurile

4819                 Alte decontări

482                   Decontări intre instituţii subordonate

483                   Decontări din operaţii în participaţie49                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR.

491                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi

4911                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi sub 1 an

4912                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi peste 1 an

496                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori

4961                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori sub 1 an

4962                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori peste 1 an

497                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare

 

                CLASA 5                      CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

50                     INVESTIŢII PE TERMEN SCURT.

505                   Obligaţiuni emise si răscumpărate

509                   Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt51                     CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT.

510                   Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului

511                   Valori de încasat

5112                 Cecuri de încasat

512                   Conturi la trezorerii şi instituţii de credit

5121                 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei

5124                 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în valută

5125                 Sume în curs de decontare

5126                 Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale

5127                 Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale

5128                 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică

513                   Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat

5131                 Disponibil in lei din împrumuturi interne si externe contractate de stat

5132                 Disponibil in valuta din împrumuturi interne si externe contractate de stat

514                   Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat

5141                 Disponibil in lei din împrumuturi interne si externe garantate de stat

5142                 Disponibil in valuta din împrumuturi interne si externe garantate de stat

515                   Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151                 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile

5152                 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile

5153                 Depozite bancare


516                   Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale


5161                 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale


5162                 Disponibil în valuta din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale

517                   Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale


5171                 Disponibil in lei din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale


5172                 Disponibil in valuta din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale

518                   Dobânzi

5186                 Dobânzi de plătit

5187                 Dobânzi de încasat

519                   Împrumuturi pe termen scurt

5191                 Împrumuturi pe termen scurt

5192                 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta

5193                 Depozite atrase


5194                 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii


5195                 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii si servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

5196                 Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale

5197                 Sume primite din fondul de rulment conform legii

5198                 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului52                     DISPONIBIL AL BUGETELOR.

520                   Disponibil al bugetului de stat

5201                 Disponibil al bugetului de stat

5202                 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent

5203                 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi

521                   Disponibil al bugetului local

5211                 Disponibil al bugetului local

5212                 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent

522                   Disponibil din fondul de rulment al bugetului local

5221                 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local

5222                 Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local

523                   Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

524                   Disponibil al bugetului trezoreriei statului

5241                 Disponibil al bugetului trezoreriei statului

5242                 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent

5243                 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi

525                   Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat

5251                 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat

5252                 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent

5253                 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi

526                   Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat


527                   <LLNK 12002   150180 301   0 47>Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002

528                   Disponibil din sume încasate in cursul procedurii de executare silita

529                   Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete

5291                 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat

5292                 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local

5294                 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei

5299                 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor53                     CASA SI ALTE VALORI.

531                   Casa

5311                 Casa în lei

5314                 Casa în valuta

532                   Alte valori

5321                 Timbre fiscale si poştale

5322                 Bilete de tratament si odihna

5323                 Tichete si bilete de călătorie

5324                 Bonuri valorice pentru carburanţi auto

5325                 Bilete cu valoare nominala

5326                 Tichete de masa

5328                 Alte valori54                     ACREDITIVE.

541                   Acreditive

5411                 Acreditive în lei

5412                 Acreditive în valuta

542                   Avansuri de trezorerie55                     DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA.

550                   Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala

551                   Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala

552                   Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit

553                   Disponibil din taxe speciale

554                   Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local

555                   Disponibil al fondului de risc

556                   Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe

557                   Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


558                   Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile


5581                 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582                 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5583                 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

559                   Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile


5591                 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile


5592                 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

56                     DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII.

560                   Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

5601                 Disponibil curent

5602                 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

561                   Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii

562                   Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii57                     DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE.

571                   Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

5711                 Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

5712                 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent

5713                 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi

5714                 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

574                   Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj

5741                 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj

5742                 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent

5743                 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi

5744                 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj58                     VIRAMENTE INTERNE.

581                   Viramente interne59                     AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE.

595                   Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise si răscumpărate

 

                CLASA 6                      CONTURI DE CHELTUIELI

60                     CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.

601                   Cheltuieli cu materiile prime

602                   Cheltuieli cu materialele consumabile

6021                 Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022                 Cheltuieli privind combustibilul

6023                 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024                 Cheltuieli privind piesele de schimb

6025                 Cheltuieli privind seminţele si materialele de plantat

6026                 Cheltuieli privind furajele

6027                 Cheltuieli privind hrana

6028                 Cheltuieli privind alte materiale consumabile

6029                 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare

603                   Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

606                   Cheltuieli privind animalele si pasările

607                   Cheltuieli privind mărfurile

608                   Cheltuieli privind ambalajele

609                   Cheltuieli cu alte stocuri61                     CHELTUIELI CU LUCRĂRILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.

610                   Cheltuieli privind energia si apa

611                   Cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile

612                   Cheltuieli cu chiriile

613                   Cheltuieli cu primele de asigurare

614                   Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări62                     CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI.

622                   Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623                   Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624                   Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

6241                 Cheltuieli cu transportul de bunuri

6242                 Cheltuieli cu transportul de personal

626                   Cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii

627                   Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628                   Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

629                   Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale63                     CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.

635                   Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64                     CHELTUIELI CU PERSONALUL.

641                   Cheltuieli cu salariile personalului

642                   Cheltuieli salariale in natura

645                   Cheltuieli privind asigurările sociale

6451                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale

6452                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj

6453                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate

6454                 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

6455                 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii

6456                 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

6458                 Alte cheltuieli privind asigurările si protecţia sociala

646                   Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale

647                   Cheltuieli  din  fondul  destinat stimulării personalului65                     ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE.

654                   Pierderi din creanţe si debitori diverşi

658                   Alte cheltuieli operaţionale66                     CHELTUIELI FINANCIARE.

663                   Pierderi din creanţe imobilizate

664                   Cheltuieli din investiţii financiare cedate

665                   Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

666                   Cheltuieli privind dobânzile


667                   Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
<>

668                   Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE
                        FONDURI

669                   Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -67                     ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET.

670                   Subvenţii

671                   Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice

672                   Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice

673                   Transferuri interne

674                   Transferuri in străinătate

675                   Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene

676                   Asigurări sociale

677                   Ajutoare sociale


678                   Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat

679                   Alte cheltuieli

68                     CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE.

681                   Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

6811                 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe

6812                 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele

6813                 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe

6814                 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

682                   Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile

6821                 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile

6822                 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile

686                   Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru pierderea de valoare

6863                 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare

6864                 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868                 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

689                   Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare

6891                 Cheltuieli privind rezerva de stat

6892                 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare69                     CHELTUIELI EXTRAORDINARE.

690                   Cheltuieli cu pierderi din calamităţi

691                   Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe

 

                CLASA 7                      CONTURI DE VENITURI SI FINANŢĂRI

70                     VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE.

701                   Venituri din vânzarea produselor finite

702                   Venituri din vânzarea semifabricatelor

703                   Venituri din vânzarea produselor reziduale

704                   Venituri din lucrări executate si servicii prestate

705                   Venituri din studii si cercetări

706                   Venituri din chirii

707                   Venituri din vânzarea mărfurilor

708                   Venituri din activităţi diverse

709                   Variaţia stocurilor71                     ALTE VENITURI OPERAŢIONALE.

714                   Venituri din creanţe reactivate si debitori diverşi

718                   Alte venituri ale trezoreriei statului

719                   Alte venituri operaţionale72                     VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE.

721                   Venituri din producţia de active fixe necorporale

722                   Venituri din producţia de active fixe corporale73                     VENITURI FISCALE.

730                   Impozit pe venit, profit si câştiguri din capital de la persoane juridice

7301                 Impozit pe profit

7302                 Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital de la persoane juridice

731                   Impozit pe venit, profit si câştiguri din capital de la persoane fizice

7311                 Impozit pe venit

7312                 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

732                   Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital

7321                 Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital

733                   Impozit pe salarii

734                   Impozite si taxe pe proprietate

735                   Impozite si taxe pe bunuri si servicii

7351                 Taxa pe valoarea adăugata

7352                 Sume defalcate din TVA

7353                 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

7354                 Accize

7355                 Taxe pe servicii specifice

7356                 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

736                   Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene

7361                 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene

739                   Alte impozite si taxe fiscale74                     VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI.

745                   Contribuţiile angajatorilor

7451                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale

7452                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj

7453                 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate

7454                 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

7455                 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate

7459                 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori

746                   Contribuţiile asiguraţilor

7461                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale

7462                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj

7463                 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate

7469                 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale75                     VENITURI NEFISCALE.

750                   Venituri din proprietate

751                   Venituri din vânzări de bunuri si servicii

7511                 Venituri din prestări de servicii si alte activităţi

7512                 Venituri din taxe administrative, eliberări permise

7513                 Amenzi, penalităţi si confiscări

7514                 Diverse venituri

7515                 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)76                     VENITURI FINANCIARE.

763                   Venituri din creanţe imobilizate

764                   Venituri din investiţii financiare cedate

765                   Venituri din diferenţe de curs valutar

766                   Venituri din dobânzi


767                   Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA –

768                   Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -


769                   Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA  -
77                     FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA.

770                   Finanţarea de la buget

7701                 Finanţarea de la bugetul de stat

7702                 Finanţarea de la bugetele locale

7703                 Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat

7704                 Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj

7705                 Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

7709                 Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului

771                   Finanţarea in baza unor acte normative speciale

772                   Venituri din subvenţii

7721                 Subvenţii de la bugetul de stat

7722                 Subvenţii de la alte bugete

773                   Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala

774                   Finanţare din fonduri externe nerambursabile preaderare

7741                 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani

7742                 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură

775                   Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

776                   Fonduri cu destinaţie speciala


778                   Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

779                   Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit78                     VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE

781                   Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala

7812                 Venituri din provizioane

7813                 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe

7814                 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

786                   Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

7863                 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare

7864                 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante79                     VENITURI EXTRAORDINARE.

790                   Venituri din despăgubiri din asigurări

791                   Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

 

                CLASA 8                      CONTURI SPECIALE

80                     CONTURI IN AFARA BILANŢULUI.

8030                 Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinţa

8031                 Active fixe corporale luate cu chirie

8032                 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033                 Valori materiale primite in păstrare sau custodie

8034                 Debitori scoşi din activ, urmăriţi in continuare

8036                 Chirii si alte datorii asimilate

8038                 Ambalaje de restituit

8039                 Alte valori in afara bilanţului

8041                 Publicaţii primite gratuit in vederea schimbului internaţional

8042                 Abonamente la publicaţii care se urmăresc pana la primire

8043                 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara

8044                 Documente respinse la viza de control financiar preventiv

8046                 Ipoteci imobiliare

8047                 Valori materiale supuse sechestrului

8048                 Garanţie bancara pentru oferta depusa

8049                 Garanţie bancara pentru buna execuţie

8050                 Disponibil din garanţia constituita pentru buna execuţie

8051                 Garanţii constituite de concesionar

8052                 Garanţii depuse pentru sume contestate

8053                 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate

8054                 Înlesniri la plata creanţelor bugetare

8055                 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silita


8056                 Garanţii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancara

8057                 Garanţie bancara pentru avansul acordat (ISPA)

8058                 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului

8059                 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale

8060                 Credite bugetare aprobate

8061                 Credite deschise de repartizat

8062                 Credite deschise pentru cheltuieli proprii

8063                 Fonduri de primit de la bugetul de stat

8064                 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD -

8065                 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE -

8066                 Angajamente bugetare

8067                 Angajamente legale

8068                 Angajamente legale - SAPARD -

8069                 Angajamente de plata

8070                 Garanţii de returnare a avansului acordat

8071                 Credite de angajament aprobate

8072                 Credite de angajament angajate

8074                 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat


8077                 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget


8078                 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi buget de stat


8079                 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului European de Pescuit89                     BILANŢ.

891                   Bilanţ de închidere


892                   Bilanţ de deschidere            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow