Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bugetar (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 2 - Conturi de active fixe
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,28 M; Imprimare: 26 pag. A4

Planul de conturi general pentru instituţii publice - bugetar - O.M.F.P. nr. 1917/ 2005
Clasa de conturi 2 - Conturi de active fixe
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE".

 

Din clasa 2 "Conturi de active fixe" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Active fixe necorporale", 21 "Active fixe corporale", 23 "Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe", 26 "Active financiare", 28 "Amortizări privind activele fixe" si 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe".

 

Grupa 20 "Active fixe necorporale".

 

Grupa 20 "Active fixe necorporale" cuprinde următoarele conturi: 203 "Cheltuieli de dezvoltare", 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare", 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" si 208 "Alte active fixe necorporale".

 

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare înregistrate ca active fixe necorporale.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi, iar în credit se înregistrează cheltuielile de dezvoltare cedate, scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.

Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrări sau obiective.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare in curs de execuţie, recepţionate.

404 "Furnizori de active fixe"

- cu valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"

- cu valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare"

- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare.

280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"

- cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta.

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum si cele primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare cedate, constatate lipsa la inventar, scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare existente.

Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare" se debitează prin creditul conturilor:

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare.

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare, recepţionate.

404 "Furnizori de active fixe"

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare achiziţionate de la furnizorii de active fixe.

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit.

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare" se creditează prin debitul conturilor:

280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"

- cu valoarea amortizării aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare scăzute din evidenta.

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta evenimentelor cultural-sportive, cum sunt: reprezentaţiile teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrările muzicale, evenimentele sportive, lucrările literare, artistice sau recreative, înregistrări efectuate pe pelicule, pe benzi magnetice sau alte suporturi, aflate in patrimoniul instituţiei potrivit legii, si care nu se supun amortizării.

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" este un cont de activ. În debitul contului se evidenţiază valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate in patrimoniul instituţiei, potrivit legii, iar în credit valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive existente la un moment dat.

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" se debitează prin creditul contului:

100 "Fondul activelor fixe necorporale"

- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate in patrimoniu potrivit legii.

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" se creditează prin debitul contului:

100 "Fondul activelor fixe necorporale"

- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii.

 

Contul 208 "Alte active fixe necorporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi, precum si a altor active fixe necorporale.

Contul 208 "Alte active fixe necorporale" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum si cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea altor active fixe necorporale cedate, constatate lipsa la inventar, scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active fixe necorporale existente.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

            2081 Programe informatice;

2082 Alte active fixe necorporale.

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale.

Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie"

- cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate.

404 "Furnizori de active fixe "

- cu valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate.

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"

- cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit.

Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se creditează prin debitul conturilor:

280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"

- cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale scăzute din evidenta.

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vândute sau scoase din folosinţa.

 

Grupa 21 "Active fixe corporale".

 

Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde următoarele conturi: 211 "Terenuri si amenajări la terenuri", 212 "Construcţii", 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii", 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale" si 215 "Alte active ale statului".

 

Contul 211 "Terenuri si amenajări la terenuri".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole si silvice, fără construcţii etc.) si a amenajărilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.) care alcătuiesc domeniul public si privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în folosinţa gratuita.

Contul 211 "Terenuri si amenajări la terenuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea terenurilor si amenajărilor la terenuri achiziţionate, primite cu titlu gratuit, valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu, care alcătuiesc domeniul public sau privat al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale, iar în credit valoarea terenurilor si amenajărilor la terenuri, scoase din evidenta din domeniul public sau privat al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2111 Terenuri;

2112 Amenajări la terenuri.

Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări la terenuri, separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat.

Contul 211 "Terenuri si amenajări la terenuri" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri.

231 "Active fixe corporale in curs de execuţie"

- cu valoarea amenajărilor la terenuri in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului.

404 "Furnizori de active fixe "

- cu valoarea terenurilor si amenajărilor la terenuri achiziţionate.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care primeşte).

- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea amenajărilor la terenuri intrate in patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea terenurilor si amenajărilor la terenuri primite cu titlu gratuit.

Contul 211 "Terenuri si amenajări la terenuri" se creditează prin debitul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu potrivit legii.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate instituţiilor subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care transfera).

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate cu titlu gratuit;

- cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 212 "Construcţii".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta construcţiilor din domeniul public si privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în folosinţa gratuita.

Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, iar in credit valoarea construcţiilor cedate sau scoase din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare construcţie din domeniul public sau privat al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare.

Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.

167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Active fixe corporale in curs de execuţie"

- cu valoarea construcţiilor in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie si restituite proprietarului.

404 "Furnizori de active fixe"

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care primeşte).

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"

- cu valoarea construcţiilor realizate din producţie proprie.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit.

Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării construcţiilor vândute scăzute din evidenta.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate instituţiilor subordonate

(in contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care transfera).

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate cu titlu gratuit.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar in credit valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor, existente.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2131 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru)";

2132 "Aparate si instalaţii de măsurare, control si reglare";

2133 "Mijloace de transport";

2134 "Animale si plantaţii"

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor in vigoare.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii" se debitează prin creditul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor.

167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Active fixe corporale in curs de execuţie"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor, recepţionate, care se supun amortizării.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale si plantaţii luate cu chirie si restituite proprietarului.

404 "Furnizori de active fixe "

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor achiziţionate.

446 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

- cu valoarea taxelor vamale aferente instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziţionate din import.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care primeşte).

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor realizate din producţie proprie.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor intrate in patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor primite cu titlu gratuit.

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor scăzute din evidenta.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor transferate instituţiilor subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care transfera).

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor transferate cu titlu gratuit.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar in credit valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale cedate, constatate minus la inventar, scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale existente.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor in vigoare.

Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.

231 "Active fixe corporale in curs de execuţie"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite proprietarului.

404 "Furnizori de active fixe "

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achiziţionate.

446 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

- cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achiziţionate din import.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care primeşte).

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale realizate din producţie proprie.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale intrate in patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit.

Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor:

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii.

105 "Rezerve din reevaluare"

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

281 "Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale scăzute din evidenta.

481 "Decontări intre instituţia superioara si instituţiile subordonate"

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate instituţiilor subordonate (in contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (in contabilitatea instituţiei subordonate).

482 "Decontări intre instituţii subordonate"

- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea instituţiei care transfera).

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vândute sau scoase din funcţiune.

 

Contul 215 "Alte active ale statului".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) care fac parte din teritoriul naţional.

Contul 215 "Alte active ale statului" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea altor active ale statului luate in evidenta, iar in creditul contului valoarea aceloraşi active scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active ale statului existente in evidenta.

Contul 215 "Alte active ale statului" se debitează prin creditul contului:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea altor active ale statului înregistrate in evidenta, care nu se supun amortizării, potrivit legii.

Contul 215 "Alte active ale statului" se creditează prin debitul contului:

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenta.

 

Grupa 23 "Active fixe in curs si avansuri pentru active fixe".

 

Grupa 23 "Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe" cuprinde următoarele conturi: 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie", 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale".

 

Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale în curs de execuţie, reprezentând cheltuieli pentru obiective de investiţii care nu au fost terminate si recepţionate pana la sfârşitul perioadei.

Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit investiţiile terminate, recepţionate puse în funcţiune si înregistrate ca active fixe corporale.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, nerecepţionate (investiţii neterminate).

Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investiţii, grupate pe surse de finanţare.

Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:

404 "Furnizori de active fixe "

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie achiziţionate.

5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"

- cu sumele acordate instituţiilor si serviciilor publice de subordonare locala, precum si agenţilor economici, in vederea realizării de investiţii din competenta autorităţilor administraţiei publice locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivităţii.

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale"

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie, realizate pe cont propriu.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie intrate in patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie primite gratuit de către instituţia publica.

Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:

211 "Terenuri si amenajări la terenuri"

- cu valoarea amenajărilor la terenuri in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

212 "Construcţii"

- cu valoarea construcţiilor in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii"

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor, recepţionate, care se supun amortizării.

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale in curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării.

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie transferate cu titlu gratuit.

682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"

- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea activelor fixe corporale in curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar in credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, nedecontate.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:

162 "Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale "

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.

163 "Împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

164 "Împrumuturi interne si externe contractate de stat"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne si externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali.

165 "Împrumuturi interne si externe garantate de stat"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne si externe garantate de stat.

167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de împrumut.

512 "Conturi la bănci"

- avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.

513 "Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de stat.

514 "Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de stat.

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile.

516 "Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.

517 "Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt primite.

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local"

- cu sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor si antreprenorilor pentru realizarea de investiţii.

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinaţie speciala.

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala.

553 "Disponibil din taxe speciale"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.

554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.

556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe"

- cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii, in vederea finalizării si darii in folosinţa a locuinţelor aflate in diferite stadii de execuţie sau pentru construirea de noi locuinţe.

- cu sumele împrumutate beneficiarilor de locuinţe, in condiţiile legii.

558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinanţarea de la buget.

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii si subvenţii.

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetara.

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se creditează prin debitul contului:

404 "Furnizori de active fixe"

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.

 

Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale în curs de execuţie.

Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit valoarea investiţiilor terminate si înregistrate ca active fixe necorporale.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie.

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale în curs de execuţie grupate pe surse de finanţare.

Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:

404 "Furnizori de active fixe"

- cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de execuţie achiziţionate.

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale"

- cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de execuţie, realizate pe cont propriu.

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie intrate in patrimoniul instituţiilor publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare.

Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea lucrărilor si proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, recepţionate.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare"

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare, recepţionate.

208 "Alte active fixe necorporale"

- cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate.

658 "Alte cheltuieli operaţionale"

- cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de execuţie transferate cu titlu gratuit.

682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"

- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii.

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi"

- cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de execuţie distruse de calamităţi.

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"

- cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa.

 

Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, iar in credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, nedecontate.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

162 "Împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.

163 "Împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

164 "Împrumuturi interne si externe contractate de stat"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne si externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali.

165 "Împrumuturi interne si externe garantate de stat"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne si externe garantate de stat.

167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de împrumut.

512 "Conturi la bănci"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.

513 "Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de stat.

514 "Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de stat.

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.

516 "Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.

517 "Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale"

- cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt primite.

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaţie speciala.

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala.

558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanţarea de la buget.

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subvenţii.

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetara.

Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:

404 "Furnizori de active fixe"

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.

 

Grupa 26 "Active financiare".

 

Grupa 26 "Active financiare" cuprinde următoarele conturi: 260 "Titluri de participare", 265 "Alte titluri imobilizate", 267 "Creanţe imobilizate" si 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare".

 

Contul 260 "Titluri de participare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentând acţiuni preluate de stat in contul creanţelor bugetare, precum si titlurile de participare deţinute de instituţiile publice in capitalul social al unor societăţi comerciale sau in capitalul unor organisme financiare internaţionale.

Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează titlurile preluate in evidenta, iar in credit valoarea titlurilor de participare scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2601 "Titluri de participare cotate";

2602 "Titluri de participare necotate";

Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor:

265 "Alte titluri imobilizate"

- cu valoarea altor titluri imobilizate (obligaţiuni) nerăscumpărate la scadenta si convertite in titluri de participare.

269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare"

- cu sumele datorate pentru activele financiare achiziţionate (acţiuni subscrise si nevărsate).

463 "Creanţe ale bugetului de stat"

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat.

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat.

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale"

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetelor fondurilor speciale.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluării titlurilor de participare in valuta.

Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul conturilor:

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si preţul de cesiune.

525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si preţul de cesiune.

571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si preţul de cesiune.

574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj"

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute;

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si preţul de cesiune.

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"

- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenta.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluării titlurilor de participare in valuta.

 

Contul 265 "Alte titluri imobilizate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentând obligaţiuni preluate de stat in contul creanţelor bugetare.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează alte titluri imobilizate preluate in evidenta, iar in credit valoarea altor titluri imobilizate scăzute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate deţinute.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul contului:

463 "Creanţe ale bugetului de stat"

- cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat.

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:

260 "Titluri de participare"

- cu valoarea altor titluri imobilizate nerăscumpărate la scadenta si convertite in titluri de participare.

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a altor titluri imobilizate vândute;

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate si preţul de cesiune.

664 "Cheltuieli din investiţiile financiare cedate"

- cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scăzute din evidenta.

 

Contul 267 "Creanţe imobilizate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu si lung si a altor creanţe imobilizate cum ar fi depozitele si garanţiile plătite.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor acordate si a dobânzilor aferente creanţelor imobilizate, precum si a garanţiilor depuse la furnizorii de utilităţi, iar în credit se înregistrează valoarea creanţelor imobilizate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garanţiilor restituite de furnizori.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate si altor creanţe imobilizate.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung";

2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung";

2678 "Alte creanţe imobilizate";

2679 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate".

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creanţe grupate pe instituţii.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la bănci"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala"

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi;

- cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea de locuinţe.

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii"

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

763 "Venituri din creanţe imobilizate"

- cu veniturile din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea creanţelor imobilizate.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la bănci"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garanţiilor restituite de furnizori.

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garanţiilor restituite de furnizori.

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii"

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori.

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori.

663 "Pierderi din creanţe imobilizate"

- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării creanţelor in valuta;

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluării creanţelor in valuta.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu valoarea creanţelor imobilizate si a dobânzilor aferente încasate, care provin din anul curent;

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent.

 

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vărsămintelor de efectuat pentru activele financiare dobândite.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează vărsămintele de efectuat pentru activele financiare iar in debit vărsămintele efectuate.

Soldul creditor al contului reprezintă vărsămintele de efectuat.

Contabilitatea analitica se tine pe unităţile emitente de active financiare.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" se creditează prin debitul următoarelor conturi:

260 "Titluri de participare"

- cu sumele datorate pentru active financiare achiziţionate (acţiuni subscrise si nevărsate).

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluării vărsămintelor de efectuat pentru active financiare in valuta.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" se debitează prin creditul următoarelor conturi:

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluării datoriilor in valuta;

- cu diferenţele de curs favorabile la momentul efectuării vărsămintelor pentru active financiare in valuta.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate.

 

GRUPA 28 "Amortizări privind activele fixe".

 

Grupa 28 "Amortizări privind activele fixe " cuprinde următoarele conturi: 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" si 281 "Amortizări privind activele fixe corporale".

 

Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizării activelor fixe necorporale, potrivit legii.

Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează valoarea amortizării activelor fixe necorporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe necorporale scăzute din evidenta.

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe necorporale existente.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";

2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare";

2808 "Amortizarea altor active fixe necorporale".

Contabilitatea analitica a amortizării privind activele fixe necorporale se tine pe aceleaşi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere"

- cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

- cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta.

205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare"

- cu valoarea amortizării aferenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare, scăzute din evidenta.

208 "Alte active fixe necorporale"

- cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale, scăzute din evidenta.

 

Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizării activelor fixe corporale, potrivit legii.

Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistrează valoarea amortizării activelor fixe corporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe corporale vândute, cedate sau scăzute din evidenta.

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe corporale existente.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2811 "Amortizarea amenajărilor la terenuri";

2812 "Amortizarea construcţiilor";

2813 "Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor";

2814 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale".

Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor:

211 "Terenuri si amenajări la terenuri"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului.

212 "Construcţii"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie si restituite proprietarului.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale si plantaţii luate cu chirie si restituite proprietarului.

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite proprietarului.

483 "Decontări din operaţii in participaţie"

- cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operaţiilor in participaţie conform contractelor.

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere"

- cu valoarea amortizării activelor fixe corporale existente in patrimoniul instituţiei publice.

Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:

211 "Terenuri si amenajări la terenuri"

- cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta.

212 "Construcţii"

- cu valoarea amortizării construcţiilor scăzute din evidenta.

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii"

- cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor scăzute din evidenta.

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"

- cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale scăzute din evidenta.

 

GRUPA 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe".

 

Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde următoarele conturi: 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale", 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale", 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" si 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".

 

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2904 "Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare";

2905 "Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare";

2908 "Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale".

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se debitează prin creditul contului:

            781 "Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.

 

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2911 "Ajustări pentru deprecierea terenurilor si amenajărilor la terenuri";

2912 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor";

2913 "Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor";

2914 "Ajustări pentru mobilier, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale".

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se debitează prin creditul contului:

781 "Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.

 

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale si corporale în curs de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de execuţie. In creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie, iar in debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de execuţie existente la un moment dat.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2931 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de execuţie";

2932 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de execuţie".

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale si corporale in curs de execuţie supuse deprecierii.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:

781 "Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.

 

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare. În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2961 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor";

2962 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare".

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se creditează prin debitul contului:

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru pierderea de valoare"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se debitează prin creditul contului:

            786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"


- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.


            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow