Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI pentru AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂ
(O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

Nu există instrucţiuni de utilizare specifice pentru acest plan de conturi


Dimensiune fişier: 63 k; Imprimare: 4 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Autoritatea de certificare şi plată - O.M.F.P. 1917/ 2005
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

117.08              Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08              Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

450                   Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4503                 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4504                 Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4505                 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat

4505.1              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget de stat

4505.2              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetul asigurărilor sociale de stat

4505.3              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetele fondurilor speciale

4505.4              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget local

4505.5              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii

4506                 Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE (PREFINANŢARE)

4507                 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăţi

comerciale,etc.

4522                 Sume datorate Autorităţii de Management

454                   Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA

BUGET

4543                 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4543.1              Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4543.1.1                        Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS

4543.1.2                        Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3                        Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS

4543.2              Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET

4543.2.1                        Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.2                        Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA)

4543.2.3                        Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB

4544                 Sume datorate beneficiarilor -INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri,

societăţi comerciale, etc.)

4545                 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE

LA BUGET

4545.1              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate din bugetul local

4545.2              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii

4545.3              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri,

societăţi comerciale, etc.

4545.4              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate integral din buget

4546                 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi

subvenţii, instituţii finanţate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4546.1              Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local;

4546.2              Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi

subvenţii;

455                   Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de

fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4553                 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la

Comisia Europeană

4553.1              Sume de primit de la buget – prefinanţare

4553.2              Sume de primit de la buget – cofinanţare

4553.3              Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

4554                 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la

Comisia Europeană)

4554.1              Sume de restituit bugetului – prefinanţare

4554.2              Sume de restituit bugetului – cofinanţare

4554.3              Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

4555                 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

INSTRUMENTE STRUCTURALE

4555.1              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGET DE STAT

4555.2              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

4555.3              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

456                   Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4563                 Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile

4564                 Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile

457                   Sume avansate şi de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi

FONDURI DE LA BUGET

4572                 Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA

BUGET

4572.1              Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI

FONDURI DE LA BUGET

4572.2              Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4573                 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI

DE LA BUGET

4573.1              Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4573.1.1                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS

4573.1.2                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS

4573.1.3                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS

4573.1.4                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management – dobânzi /penalităţi la debite IS

4573.2              Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET

4573.2.1                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus FB

4573.2.2                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB

4573.2.3                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB

4573.2.4                        Sume de recuperat de la Autorităţile de Management – dobânzi /penalităţi la debite FB

461                   Debitori

474                   Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI

FONDURI DE LA BUGET

515                   Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151                 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile

5151.1              Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1.01-05     Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale –

plăţi indirecte

5151.1.06/07     Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale –

plăţi directe

5151.2              Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la

buget

5151.2.01-05     Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la

buget - plăţi indirecte

5151.2.06/07     Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la

buget - plăţi directe

5152                 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5187                 Dobânzi de încasat

558                   Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile

5581                 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor

/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5581.01-05        Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte

5581.06/07       Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582                 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.01-05        Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget

aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte

5582.06/07       Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget

aferente programelor operaţionale - plăţi directe

559                   Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare

aferente programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5591.1              Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

5591.1.01-05     Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

5591.1.06/07     Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe

5591.2              Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru

programele operaţionale

5591.2.01-05     Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru

programele operaţionale - plăţi indirecte

5591.2.06/07     Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele

operaţionale - plăţi directe

581                   Viramente interne

627                   Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

665                   Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

668                   Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului

765                   Venituri din diferenţe de curs valutar


766                   Venituri din dobânzi
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow