Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI pentru AUTORITĂŢILE DE MANAGEMENT
(O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

Nu există instrucţiuni de utilizare specifice pentru acest plan de conturi


Dimensiune fişier: 76 k; Imprimare: 5 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Autorităţile de Management - O.M.F.P. 1917/ 2005
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

Plăţi directe

 

117.01              Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget

450                   Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4505                 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat

4505.1              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget de stat

4505.2              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget asigurărilor sociale de stat

4505.3              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetele fondurilor speciale

4505.4              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget local

4505.5              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

instituţii publice finanţate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii

4507                 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale,

etc.

451                   Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI

FONDURI DE LA BUGET

4513                 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată

4514                 Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE

LA BUGET

454                   Decontări cu beneficiarii debitori /creditori- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA

BUGET

4544                 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.)

4546                 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi

subvenţii, instituţii finanţate din buget local)

4516.1              Sume avansate de Autorităţile de Certificare sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4516.2              Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare,

455                   Indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI

FONDURI DE LA BUGET

4555                 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

INSTRUMENTE STRUCTURALE

4555.1              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGET DE STAT

4555.2              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

4555.3              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETUL FONDURILOR SPECIALE

5XX                  Disponibil în lei la trezorerie

581                   Viramente interne

678                   Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile


7701                 Finanţarea de la bugetul de stat
Plăţi indirecte.

 

121.01              Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget

117.01              Rezultat reportat - instituţii publice finanţate integral din buget

117.08              Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08              Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

450                   Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene -INSTRUMENTE STRUCTURALE

4505                 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat

4505.1              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget de stat

4505.2              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetul asigurărilor sociale de stat

4505.3              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetele fondurilor speciale

4505.4              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

buget local

4505.5              Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii

4507                 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari ONG-uri, societăţi comerciale,

etc.

451                   Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI

FONDURI DE LA BUGET

4514                 Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE

LA BUGET

4516                 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA

BUGET

4516.1              Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4516.2              Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

454                   Decontări cu beneficiarii debitori/creditori- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA

BUGET

4543                 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, ŞI FONDURI DE LA BUGET

4543.1              Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4543.1.1                        Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS

4543.1.2                        Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3                        Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS

4543.2              Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET

4543.2.1                        Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.2                        Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB

4543.2.3                        Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB

4544                 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri,

societăţi comerciale, etc.)

4544.1              Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.)

4544.2              Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.)

4544.2.1                        Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (ONG-uri, societăţi

comerciale,etc.)

4544.2.2                        Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE

ELIGIBILE (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.)

4545                 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4545.1              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate din bugetul local

4545.2              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii

4545.3              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri,

societăţi comerciale, etc.

4545.4              Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii

publice finanţate integral din buget

4546                 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi

subvenţii, instituţii finanţate din buget local)

4546.1              Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local

4546.1.1                        Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituţii finanţate din buget local)

4546.1.2                        Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituţii finanţate din buget local)

4546.1.2.1         Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (instituţii finanţate din

buget local)

4546.1.2.2         Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE

ELIGIBILE (instituţii finanţate din buget local)

4546.2              Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi

subvenţii

4546.2.1                        Sume datorate beneficiarilor -INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituţii publice finanţate din

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii)

4546.2.2                        Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituţii publice finanţate din venituri

proprii/venituri proprii şi subvenţii)

4546.2.2.1         Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (instituţii publice finanţate

din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii)

4546.2.2.2         Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE

ELIGIBILE (instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii)

455                   Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de

fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4553                 Sume de primit de la buget – cofinanţare

4554                 Sume de restituit bugetului - cofinanţare

4555                 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

INSTRUMENTE STRUCTURALE

4555.1              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGET DE STAT

4555.2              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

4555.3              Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate –

BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

456                   Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile INSTRUMENTE

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4563                 Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE,

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI

4563.1              Sume de primit de la buget - alte cheltuieli decât cele eligibile

4563.2              Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene

4564                 Sume de restituit bugetului - pentru alte cheltuieli decât cele eligibile

4564.1              Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile

4564.2              Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene

475                   Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget

476                   Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi

alte entităţi

515                   Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151                 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile

5151.1              Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi

temporare de la bugetul de stat

5151.1.01-05     Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi

temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.2              Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la

buget

5151.2.01-05     Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget

558                   Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile

5581                 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor

/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5581.01-05        Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale

5582                 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.1              Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.1.1                        Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-TVA de la buget

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.1.1.01-05   Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-TVA de la buget

aferente programelor operaţionale

5582.1.2                        Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.1.2.01-05   Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la

buget aferente programelor operaţionale

5582.1.3                        Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli primite de la buget

5582.1.3.01-05   Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli

581                   Viramente interne


627                   Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow