Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,2 M; Imprimare: 14 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

1                      CONTURI DE CAPITALURI

11                     REZULTATUL REPORTAT

117                   Rezultatul reportat

117.09              Rezultatul reportat - bugetul de stat

117.11              Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului

117.12              Rezultatul reportat - trezoreria centrală

117.13              Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

12                     REZULTATUL PATRIMONIAL

121                   Rezultatul patrimonial

121.09              Rezultatul patrimonial - bugetul de stat

121.11              Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului

121.12              Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală

121.13              Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

13                     FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

135                   Fondul de risc

135.01              Fond de risc - comisioane de risc

135.02              Fond de risc - majorări de întârziere

135.02.01          Fond de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor de risc

135.02.02          Fond de risc - majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri

aferente împrumuturilor

135.02.03          Fond de risc - majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor

costuri aferente împrumuturilor cu delegare de autoritate

135.03              Fond de risc - dobânzi

135.03.01          Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităţilor

135.03.02          Fond de risc - dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată

135.04              Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat

135.05              Fond de risc - creanţe stinse conform legii

135.05.01          Fond de risc - creanţe stinse conform legii - rate de capital, dobânzi şi alte costuri achitate în contul

garanţiilor de stat executate garanţiilor de stat executate

135.06              Fond de risc-creanţe predate la AVAS

135.07              Fond de risc pentru stimulente

135.09              Fond de risc - alte sume

135.09.01          Fond de risc - amenzi

135.09.02          Fond de risc - <LLNK 11995    14130 301   0 16>O.G. nr. 14/1995

135.09.03          Fond de risc - sume încasate din recuperarea creanţelor externe

139                   Alte fonduri

1392                 Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996

1393                 Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD 3723/1994

1394                 Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

1394.01             Fond în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

1394.01.01        Fond în lei din vărsăminte din privatizare

1394.01.02        Fond în lei din valorificarea activelor neperformante             

1394.02             Fond în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

1394.02.01        Fond în valută din vărsăminte din privatizare

1394.02.02        Fond în valută din valorificarea activelor neperformante

1396                 Fondul de contrapartidă

1399                 Alte fonduri

15                     PROVIZIOANE

151                   Provizioane

1511                 Provizioane pentru litigii

1512                 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor

1518                 Alte provizioane

16                     ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

161                   Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

1611                 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent

1612                 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare

164                   Împrumuturi interne şi externe contractate de stat

1641                 Împrumuturi interne şi externe  contractate de stat cu termen de  rambursare în exerciţiul curent

1642                 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de  rambursare în exerciţiile viitoare

165                   Împrumuturi interne şi externe garantate de stat

1651                 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent

1652                 Împrumuturi interne şi externe  garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare

166                   Sume primite pentru acoperirea  deficitelor bugetare

1662                 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat

167                   Alte împrumuturi şi datorii asimilate

1671                 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent

1671.01             Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale

1671.02             Depozite

1672                 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare

1672.01             Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale

1672.02             Depozite

168                   Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

1681                 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni

1681.01             Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiul

curent     

1681.02             Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiile

viitoare  

1684                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat                                

1684.01             Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiul curent           

1684.02             Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiile viitoare        

1685                 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat

1685.01             Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiul curent                

1685.02             Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiile viitoare             

1687                 Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate                   

1687.01             Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate în exerciţiul curent                              

1687.02             Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate în exerciţiile viitoare                            

 

2                      CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE

26                     ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)

260                   Titluri de participare

2601                 Titluri de participare cotate

2602                 Titluri de participare necotate

267                   Creanţe imobilizate

2671                 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia

guvernului      

2672                 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei

statului     

2673                 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare

2675                 Împrumuturi acordate pe termen lung

2676                 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung

2676.01             Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la

dispoziţia guvernului               

2676.02             Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului

2676.03             Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din venituri din privatizare

2678                 Alte creanţe imobilizate

2678.01             Plasamente financiare

2678.01.01        Plasamente financiare la instituţii de credit şi financiare

2678.01.02        Plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

2679                 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate

2679.01             Dobânzi aferente plasamentelor financiare

2679.01.01        Dobânzi aferente plasamentelor financiare la instituţii de credit şi financiare

2679.01.02        Dobânzi aferente plasamentelor financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe

guvernamentale                      

2679.02             Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung

29                     AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE

296                   Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare

2961                 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor

2962                 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare

 

4                      CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40                     FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE      

401                   Furnizori                           

401.01              Furnizori - bugetul de stat

401.09              Furnizori - bugetul trezoreriei statului

44                     BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT, BUGETUL

TREZORERIEI STATULUI ŞI CONTURI ASIMILATE       

448                   Alte datorii şi creanţe cu bugetul  

4481                 Alte datorii faţă de buget          

4481.01             Alte datorii faţă de bugetul statului

4481.01.01        Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate aferente Fondului special de dezvoltare aflat

la dispoziţia guvernului            

4481.01.02        Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor

operatorilor economici conform <LLNK 11992     7 10 201   0 16>Legii nr. 7/1992            

4481.01.03        Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de risc              

4481.01.04        Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de contrapartidă     

4481.01.09        Alte datorii faţă de bugetul statului

4481.02             Alte datorii faţă de bugetul  trezoreriei statului

4482                 Alte creanţe privind bugetul

4482.01             Alte creanţe privind bugetul statului

4482.09             Alte creanţe privind bugetul trezoreriei statului

45                     DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE  NERAMBURSABILE

459                   Sume datorate bugetului Uniunii Europene

46                     DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR

461                   Debitori diversi

4611                 Debitori sub 1 an

4612                 Debitori peste 1 an

461x.01             Debitori din creanţe externe ale României şi din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare

economică

461x.01.01        Debitori din creanţe externe ale României

461x.01.01.01    Debitori din creanţe externe ale României - rate

461x.01.01.02    Debitori din creanţe externe ale României - dobânzi

461x.01.01.03    Debitori din creanţe externe ale României - majorări de întârziere

461x.01.02        Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

461x.01.02.01    Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - importuri

461x.01.02.02    Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - majorări de întârziere

461x.02             Debitori ai Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului - dobânzi şi majorări de

întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului

461x.03             Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe

461x.03.01        Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - împrumuturi

461x.03.02        Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - dobânzi

461x.03.03        Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - majorări de întârziere şi alte costuri                             

461x.04             Debitori la fondul de risc

461x.04.01        Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor de stat şi din împrumuturi externe contractate

de stat şi subîmprumutate

461x.04.01.01    Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor interne de stat                                

461x.04.01.02    Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat                                

461x.04.01.03    Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate              

461x.04.02        Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc

461x.04.02.01    Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne

de stat

461x.04.02.01.01                       Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garantii interne de stat                     

461x.04.02.01.02                       Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc

pentru garantii interne de stat

461x.04.02.01.03                       Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor

costuri cuvenite fondului de risc pentru garantii interne de stat

461x.04.02.02                Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile

externe de stat                                

461x.04.02.02.01                       Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

461x.04.02.02.02                       Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc

pentru garantii externe de stat

461x.04.02.02.03                       Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor

costuri cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

461x.04.02.02.04                       Debitori din dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru

garantii externe de stat

461x.04.02.03    Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru

împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate

461x.04.02.03.01                       Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate

de stat şi subîmprumutate

461x.04.02.03.02                       Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor

pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate

461x.04.02.03.03                       Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor

costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate                      

461 x.04.03       Debitori din comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc conform <LLNK 11995    14130 301   0 14>OG nr. 14/1995

461x.05             Debitori din Fondul de contrapartidă

461x.09             Debitori din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală

462                   Creditori

4621                 Creditori sub 1 an

4622                 Creditori peste 1 an

462x.01             Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori

462x.01.01        Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din creanţe externe ale României

462x.01.02        Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din operaţiuni de clearing, barter şi

cooperare economică

462x.02             Creditori la fondul de risc

462x.02.01        Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii

interne de stat

462x.02.02        Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări întârziere la fondul de risc pentru garanţii

externe de stat

462x.02.03        Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări întârziere la fondul de risc pentru

subîmprumuturi

462x.03             Creditori din împrumuturi interne şi externe

462x.04             Creditori ai Fondului de contrapartidă

462x.06             Creditori din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

462x.07             Creditori ai împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate - delegare de autoritate

462x.08             Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea

462x.08.01        Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea creantelor externe ale

României

462x.08.02        Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din operaţiuni de clearing, barter şi

cooperare economică

462x.09             Creditori din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului

466                   Creanţe ale bugetelor fondurilor  speciale şi ale bugetului trezoreriei statului

4669                 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului

467                   Creditori ai bugetelor

4679                 Creditori ai bugetului trezoreriei statului

468                   Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii

4683                 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului

4685                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului

4685.01             Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru

finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat

4685.02             Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte

destinaţii prevăzute de lege

4686                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare

4688                 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia

guvernului      

4689                 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt

469                   Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt

469.03              Dobânzi aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituţii de credit şi financiare

469.05              Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei

statului

469.06              Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare

469.08              Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului               

469.09              Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt

47                     CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

471                   Cheltuieli înregistrate în avans

472                   Venituri înregistrate în avans

473                   Decontări din operatii în curs de clarificare

473.01              Decontări din operatii în curs de clarificare cu instituţiile de credit sau trezoreria statului

473.02              Decontări din operatii în curs de clarificare privind fondul de risc

473.02.01          Decontări din operatii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat

473.02.02          Decontări din operatii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat

473.02.03          Decontări din operatii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe 

contractate de stat şi subîmprumutate

473.09              Alte decontări din operatii în curs de clarificare

48                     DECONTARI

481                   Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

4811                 Decontari privind operaţiuni financiare

4819                 Alte decontări

49                     AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

496                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori

4961                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an

4962                 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an

497                   Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare

 

5                      CLASA 5 - CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

50                     INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

505                   Obligaţiuni emise şi răscumpărate

509                   Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt

51                     CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

512                   Conturi la trezorerii şi instituţii de credit

5125                 Sume în curs de decontare

5126                 Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale

5126.01             Disponibil din sume încasate din recuperarea creanţelor externe ale României

5126.02             Disponibil al Fondului special de dezvoltare aflat la dispozitia guvernului

5126.03             Disponibil din sume încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor operatorilor economici

conform <LLNK 11992     7 10 201   0 16>Legii nr. 7/1992

5126.05             Disponibil al Fondului de risc

5126.06             Disponibil al Fondului de contrapartidă

5126.07             Disponibil din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei

5126.08             Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

5126.08.01        Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare

5126.08.02        Disponibil în lei din valorificarea activelor neperformante

5126.09             Disponibil din operaţiuni de clearing barter şi cooperare economică

5126.11             Disponibil privind operaţiunile specifice efectuate prin contul curent general al trezoreriei

statului                             

5126.11.01        Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului

5126.11.01.01    Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru

răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat                   

5126.11.01.02   Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru

răscumpărarea titlurilor de stat emise pe bază de legi speciale

5126.11.01.03    Disponibil privind împrumuturile acordate pe bază de HG din contul curent general al trezoreriei                                     

statului

5126. 11.01.04   Disponibil privind împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetului de stat

5126.11.01.05    Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte

destinaţii prevăzute de lege                   

5126.11.02        Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului                            

5126.11.03        Disponibil privind depozitele atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare

5126.12             Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate                                     

beneficiarilor cu delegare de autoritate

5126.13             Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe

5126.19             Disponibil privind alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului

5126.19.01        Disponibil privind depozitul constituit conform art. 27 OUG nr. 14/1998

5126.19.09        Disponibil privind alte operaţiuni în general al trezoreriei statului

5127                 Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale

5127.01             Disponibil în valută din emisiuni obligaţiuni

5127.02             Disponibil în valută din împrumuturi

5127.03             Disponibil în valută din dobânzi bonificate

5127.04             Disponibil în valută din alte dobânzi

5127.05             Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

5127.05.01        Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare

5127.05.02        Disponibil în valută din valorificarea activelor neperformante

5127.06             Disponibil în valută conform Convenţiei BNR

5127.07             Disponibil în valută privind sumele primite de la Comisia Europeană

5127.12             Disponibil în valută din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor

cu delegare de autoritate               

5127.19             Disponibil privind alte operaţiuni în valută derulate prin trezoreria centrală

5127.20             Disponibil în valută conform convenţiei BCR

5127.21             Depozite bancare în valută conform convenţiei BCR

5128                 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică

518                   Dobânzi

5186                 Dobânzi de plătit

5186.01             Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor

5186.02             Dobânzi de plătit aferente  împrumuturilor primite

5186.03             Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare

5187                 Dobânzi de încasat

5187.01             Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor

5187.02             Dobânzi de încasat aferente depozitelor la instituţii de credit

5187.09             Alte dobânzi de încasat

519                   Împrumuturi pe termen scurt

5191                 Împrumuturi pe termen scurt

5191.01             Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt

5191.02             Alte împrumuturi pe termen scurt

5192                 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă

5193                 Depozite atrase

5193.01             Depozite atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare

5198                 Împrumuturi primite din contul curent general al trezoreriei statului

52                     Disponibil al bugetelor

520                   Disponibil al bugetului de stat

5202                 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent

5203                 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi

524                   Disponibil al bugetului trezoreriei statului

5241                 Disponibil al bugetului trezoreriei statului

5242                 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent

5243                 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi

58                     VIRAMENTE INTERNE

581                   Viramente interne

59                     AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

595                   Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate

 

6                      CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

62                     CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

627                   Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate

627.01              Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate din bugetul de stat

627.02              Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate din bugetul trezoreriei statului

627.03              Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare

economică                           

627.09              Alte cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate

628                   Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

628.01              Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul de stat

629                   Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

629.01              Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - bugetul de stat

629.02              Cheltuieli din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

629.02.01          Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

629.02.01.01     Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare

629.02.01.02     Cheltuieli în lei din valorificarea activelor neperformante

629.02.02          Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante

629.02.02.01     Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare

629.02.02.02     Cheltuieli în valută din valorificarea activelor neperformante

629.03              Cheltuieli din Fondul de contrapartidă

629.04              Cheltuieli din operaţiuni de clearing barter şi cooperare economică

629.05              Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - legi speciale

629.06              Cheltuieli din sumele constituite din recuperarea creanţelor României

629.19              Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

65                     ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE

654                   Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

66                     CHELTUIELI FINANCIARE

664                   Cheltuieli din investiţii financiare cedate

665                   Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

665.01              Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din bugetul de stat

665.03              Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României

665.04              Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor

665.05              Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc

665.05.01          Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern

665.05.02          Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern

665.05.03          Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate

de stat şi subîmprumutate              

665.06              Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor

neperformante

665.07              Cheltuieli din diferente de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

665.09              Cheltuieli din diferente de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al

trezoreriei statului

666                   Cheltuieli privind dobânzile

666.01              Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat

666.02              Cheltuieli privind dobânzile din bugetul trezoreriei statului

666.03              Cheltuieli privind dobânzile aferente împrumuturilor

666.08              Cheltuieli privind dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

666.09              Alte cheltuieli privind dobânzile

67                     ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET

670                   Subvenţii

670.01              Subvenţii din bugetul de stat

672                   Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice

672.01              Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice - bugetul de stat

673                   Transferuri interne

673.01              Transferuri interne din bugetul de stat

674                   Transferuri în străinătate

674.01              Transferuri în străinătate din bugetul de stat

675                   Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene

679                   Alte cheltuieli

679.01              Alte cheltuieli din bugetul de stat

679.02              Alte cheltuieli din bugetul trezoreriei statului

68                     CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU

PIERDERI DE VALOARE

681                   Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

6812                 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele

6814                 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

686                   Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare

6863                 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare

6868                 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

 

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI

71                     ALTE VENITURI OPERAŢIONALE

714                   Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

718                   Alte venituri ale trezoreriei centrale

718.01              Venituri din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

718.02              Venituri din creanţe externe ale României

719                   Alte venituri operaţionale

719.09              Venituri din alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului

75                     Venituri nefiscale

751                   Venituri din vânzări de bunuri şi servicii

7513                 Amenzi, penalităţi şi confiscări

7514                 Diverse venituri

76                     VENITURI FINANCIARE

763                   Venituri din creanţe imobilizate

763.09              Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate - bugetul trezoreriei statului

764                   Venituri din investiţii financiare cedate

765                   Venituri din diferenţe de curs valutar

765.03              Venituri din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României

765.04              Venituri din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor

765.05              Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc

765.05.01          Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern

765.05.02          Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern

765.05.03          Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate de

stat şi subîmprumutate

765.06              Venituri din diferente de curs valutar din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor

neperformante

765.07              Venituri din diferenţe de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

765.09              Venituri din diferente de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al                                     

trezoreriei statului

766                   Venituri din dobânzi

766.02              Venituri din dobânzi aferente bugetului trezoreriei statului

766.08              Venituri privind dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică

766.09              Alte venituri din dobânzi

77                     FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ,

FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

770                   Finanţarea de la buget

7701                 Finanţarea de la bugetul de stat

7709                 Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului

78                     VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERI DE VALOARE

781                   Venituri operaţionale din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională

7812                 Venituri din provizioane

7814                 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

786                   Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare

7863                 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare

 

8                      CLASA - CONTURI SPECIALE

80                     CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

8034                 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

8039                 Alte valori în afara bilanţului

8039.01             Garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe

8039.01.01        Garanţii de stat pentru împrumuturi interne

8039.01.02        Garanţii de stat pentru împrumuturi externe

8039.02             Creanţe externe în curs de clarificare

8039.03             Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat

8039.03.01        Împrumuturi interne pentru finanţarea /refinanţarea deficitului bugetului de stat

8039.03.02        Împrumuturi externe pentru finanţarea /refinanţarea deficitului bugetului de stat

8039.03.03        Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului

bugetului de stat

8039.04             Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea datoriei publice creată în baza unor

legi speciale

8039.04.01        Împrumuturi interne pentru finanţarea /refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi

speciale

8039.04.02        Împrumuturi externe pentru finanţarea /refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi

speciale

8060                 Credite bugetare aprobate

8066                 Angajamente bugetare

8067                 Angajamente legale

89                     BILANŢ

891                   Bilanţ de închidere


892                   Bilanţ de deschidere            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow