Oferta de carte Dorin M

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE
IAS - INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu IAS si IFRS.


            Reţineţi că I.A.S.-urile (Normele internaţionale de contabilitate) sunt elemente orientative care pot da o idee amplă despre cum trebuie realizate cât mai corect şi complet situaţiile/ raportările contabile. Mai direct, trebuie să înţelegeţi că aveţi ce învăţa din ele şi, cel mult, să le folosiţi ca o completare a cunoştintelor Dvs. legate de ansamblul contabilitate - economie sau să găsiţi o aplicaţie utilă în realizarea unor planuri de afaceri cu sursă de creditare externă.
            Suplimentar trebuie să vă atenţionăm că în această documentaţie nu este inserat textul I.A.S.-urilor, I.F.R.S.-urilor sau I.F.R.I.C.-urilor (datorită necesităţii respectării legii drepturilor de autor - aici nu avem de a face cu prevederi legale accesibile oricui ci cu lucrarea unei instituţii, externă stucturilor europene, care câştigă şi din publicarea respectivelor materiale) ş.a. Aici veţi găsi doar comentarii, adnotări, aplicaţii, ş.a. de o amploare maximă (posibilităţilor noastre la un anumit moment) legate de toate aceste prevederi.

            Oricum ar fi trebuie să ţineţi cont de cadrul limitativ al aplicării elementelor de contabilitate în conditiile constrictive ale legislaţiei naţionale în domeniu fără a uita de posibililele interpretări "locale" ale elementelor legislative care, de cele mai multe ori sunt cu caracter de lege.
                Ce trebuie să vă subliniez... I.A.S.-urile, I.F.R.S.-urile, etc. elaborate de I.A.S.B. nu sunt necesare în integralitate la nivelul "contabilităţii româneşti". Elementele obligatorii sunt cele solicitate de actele normative ale Comunităţii Europene, cu aplicabilitate asupra ţării noastre, membru al acestei comunităţi, la sfârşitul regulamentului existând menţiunea "Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre".
                Pentru mai multe elemente orientative puteţi parcurge |Despre IAS-uri|  sau, pentru conformitate, puteţi accesa direct situl de prezentare legislativă al comunităţii europene www.eur-lex.europa.eu unde, cu ajutorul motorului de căutare simplă veţi accesa Regulamentul (CE) nr. 1126/ 2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate... ultima sa modificare fiind realizată la data de 23.11.2011.

|I.A.S. 1 - Prezentarea situaţiilor financiare (revizuit în 2007)|
|I.A.S. 1 - Aplicaţii|
|I.A.S. 2 - Contabilitatea stocurilor - Stocuri*|
|I.A.S. 2 - Aplicaţii|
|I.A.S. 4 - Contabilitatea amortizarii**|
-
|I.A.S. 7 - Situaţia aferentă fluxurilor de trezorerie|
|I.A.S. 7 - Aplicaţii|
|I.A.S. 8 - Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile - Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori*|
|I.A.S. 8 - Aplicaţii|
|I.A.S. 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare/ datei bilanţului|
|I.A.S. 10 - Aplicaţii|
|I.A.S. 11 - Contracte de construcţii|
|I.A.S. 11 - Aplicaţii|
|I.A.S. 12 - Contabilitatea impozitului pe profit - Impozitul pe profit*|
|I.A.S. 12 - Aplicaţii|
|I.A.S. 14 - Raportarea pe segmente|
|I.A.S. 14 - Aplicaţii|
|I.A.S. 16 - Contabilitatea terenurilor şi mijloacelor fixe - Imobilizări corporale*|
|I.A.S. 16 - Aplicaţii|
|I.A.S. 17 - Leasing - Contracte de leasing*|
|I.A.S. 17 - Aplicaţii|
|I.A.S. 18 - Venituri - Venituri din activităţi curente*|
|I.A.S. 18 - Aplicaţii|
|I.A.S. 19 - Beneficiile angajaţilor|
|I.A.S. 19 - Aplicaţii|
|I.A.S. 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor referitoare la asistenţa guvernamentală|
|I.A.S. 20 - Aplicaţii|
|I.A.S. 21 - Efectele variaţiei/ modificării cursurilor de schimb valutar|
|I.A.S. 21 - Aplicaţii|
|I.A.S. 22 - Combinări de întreprinderi**|
-
|I.A.S. 23 - Costurile îndatorării (revizuit în 2007)|
|I.A.S. 23 - Aplicaţii|
|I.A.S. 24 - Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate - Prezentarea informaţiilor privind părtile afiliate/ legate*|
|I.A.S. 24 - Aplicaţii|
|I.A.S. 25 - Contabilitatea investiţiilor financiare**|
-
|I.A.S. 26 - Contabilizarea şi raportarea planurilor de pensii|
|I.A.S. 26 - Aplicaţii|
|I.A.S. 27 - Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale - Situaţii financiare consolidate şi individuale*|
|I.A.S. 27 - Aplicaţii|
|I.A.S. 28 - Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate - Investiţii în entităţile asociate*|
|I.A.S. 28 - Aplicaţii|
|I.A.S. 29 - Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste|
|I.A.S. 29 - Aplicaţii|
|I.A.S. 30 - Prezentări în situaţiile financiare ale băncilor şi ale altor instituţii financiare similare***|
-
|I.A.S. 31 - Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie - Interese în asocierile în participaţie*|
|I.A.S. 31 - Aplicaţii|
|I.A.S. 32 - Instrumente financiare - Instrumente financiare: prezentare şi descriere*|
|I.A.S. 32 - Aplicaţii|
|I.A.S. 33 - Rezultatul pe acţiune|
|I.A.S. 33 - Aplicaţii|
|I.A.S. 34 - Raportarea financiară interimară|
|I.A.S. 34 - Aplicaţii|
|I.A.S. 35 - Activităţi în curs de întrerupere**|
-
|I.A.S. 36 - Deprecierea activelor|
|I.A.S. 36 - Aplicaţii|
|I.A.S. 37 - Provizioane, datorii contingente şi active contingente|
|I.A.S. 37 - Aplicaţii|
|I.A.S. 38 - Active necorporale - Imobilizări necorporale*|
|I.A.S. 38 - Aplicaţii|
|I.A.S. 39 - Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare, cu excepţia anumitor dispoziţii legate de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor|
|I.A.S. 39 - Aplicaţii|
|I.A.S. 40 - Investiţii imobilizare|
|I.A.S. 40 - Aplicaţii|
|I.A.S. 41 - Agricultura|
|I.A.S. 41 - Aplicaţii|
-
|I.F.R.S. 1 - Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară|
-
|I.F.R.S. 2 - Plata pe bază de acţiuni|
-
|I.F.R.S. 3 - Combinări de întreprinderi|
-
|I.F.R.S. 4 - Contracte de asigurări|
-
|I.F.R.S. 5 - Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte|
-
|I.F.R.S. 6 - Explorarea şi evaluarea resurselor minerale|
-
|I.F.R.S. 7 - Instrumente financiare: informaţii de furnizat|
-
|I.F.R.S. 8 - Segmente operaţionale|
-
|I.F.R.I.C. 1 - Modificări ale datoriilor existente din dezafectare (lichidare), reconstituire (restaurare) şi de natură similară|
-
|I.F.R.I.C. 2 - Acţiunile membrilor în entităţi de tip cooperatist şi instrumente similare|
-
|I.F.R.I.C. 3 - Drepturile de emisie***|
-
|I.F.R.I.C. 4 - Determinarea măsurii în care un angajament conţine un contract de leasing|
-
|I.F.R.I.C. 5 - Drepturi la interese din fonduri de dezafectare (lichidare), de reconstituire şi de reabilitare a mediului|
-
|I.F.R.I.C. 6 - Datorii care decurg din participarea pe o piaţă specifică - Deşeuri ale echipamentelor electrice şi electronice|
-
|I.F.R.I.C. 7 - Aplicarea metodei retractării conform I.A.S. 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste|
-
|I.F.R.I.C. 9 - Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate|
-
|I.F.R.I.C. 10 - Raportarea financiară interimară şi deprecierea|
-
|I.F.R.I.C. 12 - Interpretarea I.F.R.I.C. 12 Acorduri de concesiune a serviciilor|
-
|I.F.R.I.C. 13 - Interpretarea 13 Programe de fidelizare a clienţilor a I.F.R.I.C.|
-
|I.F.R.I.C. 14 - Interpretarea nr. 14 a I.F.R.I.C. I.A.S. 19 - Limita unui activ privind beneficiul determinat, cerinţele minime de finanţare şi interacţiunea lor|
-
|I.F.R.I.C. 15 - Interpretarea I.F.R.I.C. 15 Acorduri de construcţie a proprietăţilor imobiliare|
-
|I.F.R.I.C. 16 - Interpretarea I.F.R.I.C. 16 Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate|
-
|I.F.R.I.C. 17 - Interpretarea I.F.R.I.C. 17 Distribuiri de active nemonetare către proprietari|
-
|I.F.R.I.C. 18 - Interpretarea I.F.R.I.C. 18 Transferuri de active de la clienţi|
-
|I.F.R.I.C. 19 - Interpretarea I.F.R.I.C. 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii|
-
|S.I.C. 7 - Introducerea monedei EURO|
-
|S.I.C. 10 - Asistenţa guvernamentală - Fără relaţii specifice cu activităţile de exploatare (Absenta corelatiilor specifice activitatilor de exploatare)|
-
|S.I.C. 12 - Consolidare - Entităţi cu scop special|
-
|S.I.C. 13 - Entităţi controlate în comun - Contribuţii nemonetare ale asociaţilor|
-
|S.I.C. 15 - Contracte de leasing operaţional (Leasing operaţional) - Stimulente|
-
|S.I.C. 21 - Impozitul pe profit - Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate|
-
|S.I.C. 25 - Impozitul pe profit - Modificări ale statutului fiscal al unei entităţi sau al acţionarilor săi|
-
|S.I.C. 27 - Evaluarea fondului economic al tranzacţiilor care implică forma legală a unui contract de leasing|
-
|S.I.C. 29 - Prezentarea informaţiilor - Acorduri de concesiune a serviciilor|
-
|S.I.C. 31 - Venituri (din activităţi curente) - Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate|
-
|S.I.C. 32 - Imobilizări necorporale - Costuri asociate creării de situri web (website-uri)|

            Pentru a veni în ajutorul interpretării corecte a elementelor constitutive I.A.S.-urilor s-a realizat şi o redactare a unui Glosar de termeni care poate fi de un real folos în delimitarea corectă a enunţurilor incluse.

            NOTĂ: La modificările realizate în 1998 se constată principalele elemente menţionate mai jos:
I.A.S. 3 a fost înlocuit prin I.A.S. 27 - "Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale" şi I.A.S. 28 - "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate, I.A.S. 5 a fost înlocuit prin I.A.S. 1 - "Prezentarea situaţiilor financiare", I.A.S. 6 a fost înlocuit prin I.A.S. 15 - "Contabilizarea inflaţiei" şi completat de I.A.S. 29 - "Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste", I.A.S. 9 a fost înlocuit prin I.A.S. 38 - "Active necorporale", I.A.S. 13 a fost înlocuit prin I.A.S. 1 - "Prezentarea situaţiilor financiare", I.A.S. 15 a fost completat de I.A.S. 29 - "Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste", I.A.S. 26 a fost completat de I.A.S. 19 - "Beneficiile angajaţilor".
            La modificarea din 2005:
*     I.A.S.-uri modificate atât în titlu cât şi în conţinut.
**   I.A.S.-uri eliminate din cuprinsul general la modificarea din 2005.
*** I.A.S.-uri, I.F.R.I.C.-uri care nu sunt solicitate spre conformare de către legislaţia europeană.


Ultima modificare: 01 septembrie 2012


Powered by Medow