To Study - Tehnic - LMS-SFC

*

"Let's make something!"

"Să facem ceva!"

Instrumentele SEO - Hosting (cPanel) (1)

Pentru a putea "trece" cu adevărat la "Pasul 1" avem nevoie de un fel de bază de start reprezentată de serverul pe care avem găzduirea sitului nostru.

Hosting-ul pune la dispoziție, aproape întotdeauna, o adevărată colecție de elemente software care să ajute în administrarea contului respectiv de hosting (structură propriu-zisă, administrare domenii, administrare fișiere, mail, baze de date, securitate, etc), în facilitățile de găsduire, reprezentate de SQL, PHP, elemente de administrare ale acestora, scripturi preinstalate, etc.

În ceea ce privește efortul meu de prezentare a instrumentelor SEO la care putem apela într-o adevărată luptă pentru a face situl nostru cât mai cunoscut, primul (cel mai frecvent utilizat) software disponibil este cPanel (date despre acest software puteți accesa de pe situl oficial cPanel).

De aici vom avea la dispoziție primele date statistice ce le vom corela cu eforturile SEO și, bineînțeles, vom monitoriza evoluția reală a tuturor parametrilor ce sunt solicitați de buna gestionare a acestora.

Interfața standard a cPanel prezintă toate elementele software ”înglobate” de acesta grupate în:
- "Preferințe" - de unde veți administra elementele de bază ale contului de hosting (parole, user manager, etc) dar și interfațarea cPanel;
- "Adresă de mail" - unde veți găsi multe utilitare de gestionare a conturilor de mail ce vor aparține domeniului/ domeniilor/ subdomeniilor ce le veți administra în respectivul cont de hosting;
- "Fișiere" - unde veți administra fișierele de pe respectivul cont de hosting;
- "Baze de date" - unde veți găsi grupate utilitarele de administrare a bazelor de date ce le veți menține funcție de interese, de forma de dezvoltare a aplicațiilor ce vor forma ansamblul sitului Dumneavoastră;
- "Domenii" - unde veți găsi utilitarele de administrare a domeniilor și subdomeniilor ce vor fi găzduite/ dezvoltate în contul respectiv de hosting;
- "Securitate" - unde veți beneficia de unele instrumente software de bază în ceea ce privește securitatea contului de hosting respectiv;
- "Avansat" - în sensul de software avansat de utilizare a hostingului, cum ar fi operațiuni cron, indexuri, administrarea paginilor de eroare, etc;
- "Software" - în sensul de instrumente software de utilizare a unor aplicații, cum ar fi optimizarea sitului web, MultiPHP manager, etc;
- "Scripturi preinstalate" - unde veți găsi numeroase software-uri unelte de realizare a siturilor și nu numai.

Descrierile celor prezentate mai sus vor fi realizate la grupul de dezvoltare de care aparține fiecare dintre aceste "componente". Dar, ceea ce ne interesează pentru instrumentele SEO este reprezentat de grupul "Măsurători".

Evident că nu toate aceste "măsurători". Aici avem interesul concentrat pe "Vizitatori" și "Awstats".

Vizitatori

Această facilitate este, de fapt, o listă a tuturor accesărilor efectuate către serverul care deservește contul de hosting de care dispuneți, deci, evident, raportul tuturor accesărilor către situl/ siturile Dumneavoastră.

Detaliile sunt complete, reprezentate de IP-ul de unde s-a efectuat solicitarea de accesare, URL-ul solicitat, data și ora accesării, dimensiunea transferului de date, URL-ul de referință și agentul utilizator.

La prima vedere pare o listă fără sens, mult prea mare atunci când veți avea accesări ce sar de o cifră de 1.000 de accesări zilnic, mai ales că se poate găsi și studia media statistică prin intermediul grupărilor de date din Awstats.

Ei bine, în timp m-am convins că studiul sumar al măcar primelor 3 grupe de tabele ce le formează întregul raport mi-a relevat că poți obține date reale, concrete despre ceea ce este accesat în timp real.

Și această percepție reală despre ceea ce se accesează în timp real ne dă indicații majore despre cum putem interveni rapid în direcționarea fluxurilor de pagini, în conformitate cu interesul nostru.

De exemplu, în cazul unui site de știri, intens accesat, putem sesiza rapid dacă noua pagină web/ noua știre începe să aibă flux de accesări.

Din datele statistice ce le putem descoperi în Awstats nu prea ai cum să îți dai seama deoarece el oferă permanent date mediate statistic și nu de tip "timp real". Mai mult, Awstats inserează elementele statistice într-un fel de top al accesărilor/ referințelor și, astfel, putem vizualiza în timp "penetrabilitatea" paginii/ știrii noastre.

Legătura cu identificarea "Vizitatori" ca fiind un instrument SEO este evidentă, datorită faptului că ne va permite inițierea imediată de analize SEO ce vor căuta să identifice lipsa de penetrabilitate și să corecteze eventualele erori.

Deci, chiar dacă nu poate fi considerat un instrument SEO vă recomand să nu îl omiteți.

Awstats

Ei bine, am ajuns la primul instrument cât de cât de analiză SEO ce îl avem la dispoziție. Din punctul meu de vedere el va sta la baza tuturor analizelor, împreună cu Google Search Console și/ sau (recomand "și") Microsoft Bing Webmasters Tools.

Awstats este un software open source, distribuit sub licență publică generală GNU, despre care puteți obține informații complete accesând situl oficial Awstats.

Avem de a face, în primul rând, cu un software de raportare statistică care ne va fi util în ceea ce privește analizele SEO ce le vom cumula ca un fel de întreg/ ansamblu.

Deci, el prezintă, în primul rând, un raport sumar al accesărilor (Summary), pe o anumită perioadă de raportare ce conține numărul de vizitatori unici, numărul de vizite, numărul de pagini accesate (cu deducerea statistică a numărului de pagini per vizită), numărul de accesări (cu deducerea statistică a numărului de accesări per vizită) și "cantitatea" transferului de date.

Ar mai fi de subliniat că Awstats realizează delimitare între traficul vizualizat, cel solicitat de utilizatori reali și traficul nevizualizat care este generat de "robots", "worms" sau "replies with special HTTP status codes".

"Detaliile" deosebit de importante ale acestui "Summary" sunt:

Vizitatorii unici

Reprezintă, efectiv, numărul de accesări reale către situl realizat de Dumneavoastră. Deci, parcurgând acest raport vom vedea că "X" IP-uri/ vizitatori unici ne-au accesat ansamblul sitului, ca trafic "vizualizat". Ceva de genul "X" persoane sau aplicațiilor lor de vizualizare (browsere, etc - nu detaliez acum) ne-au vizitat situl în perioada de raportare precizată în antetul raportului.

Din punctul meu de vedere, chiar dacă este contestabilă cifra (deoarece este vorba despre ansamblul sitului și nu doar despre paginile efective), este reperul cel mai important al tuturor eforturilor SEO ce vor urma.

Da, aceasta este esența efortului de a avea un site, cea de a avea cât mai multe IP-uri unice. De abia de aici vor pleca toate considerațiile viitoare legate de orice efort al nostru în direcția SEO.

Numărul de vizite

Reprezintă numărul de vizite efectuate de acești vizitatori unici. Concret se ajunge la a deduce de câte ori au revenit la situl nostru acei vizitatori unici consemnați la prima evaluare statistică.

Deci, vom avea de a face cu un număr "Y" de vizite care, în raport cu numărul "X" de vizitatori unici (matematic Y / X - calcul care îl face automat Awstats) ne va da "Numărul de vizite per vizitator".

Deci, de căte ori, pe parcursul perioadei de timp ce stă la baza acestei raportări, un vizitator a revenit la situl nostru.

Dacă numărul de vizitatori unici este egal cu numărul de vizite avem de gândit la faptul că vizitatorul ce ajunge la situl nostru vede ceva anume și nu mai revine. Nu este un număr de tip SEO, clar... Dar ne va da de gândit că avem urgent de intervenit pentru ca acest număr să fie conform intereselor noastre.

De exemplu, dacă avem un site de știri, această egalitate este clar legată de lipsa de interes, de eventualele accesări "din greșeală" sau ca efect secundar pozitiv legat de ceva de genul "am văzut, am terminat".

Dacă situl tău, munca ta, banii tăi urmăresc așa ceva, totul este OK. Dar dacă ai de gând să intri în nebunia de "a produce bani" din situl tău, apare imperativitatea ca tu să ai acest număr ("Y" - vizite per vizitator) cât mai mare.

Acest "cât mai mare" nu trebuie perceput la dimensiunea zecilor! Ar fi absurd să ne gândim că utilizatorii vor reveni, în aceeași zi, mai mult de 2, 3, hai 5 ori la situl nostru (ca IP unic). Deci, un obiectiv real de a trece această cifră de valoarea de 2 ar fi o realizare deosebit de utilă.

Este de ajuns să urmărim parametrii de raport pe perioadă de o lună și, astfel, să beneficiem de cifrele rezultate, monitorizând evoluția sitului și adaptând deciziile noastre de intervenție funcție de ansamblul ce rezultă prin utilizarea intervențiilor SEO.

Pagini (accesate)

Următorul indicator statistic este reprezentat de numărul de pagini accesate, "Z", ce atrage imediat calculul de "număr de pagini per vizită" (matematic Z / X).

Evident că acest număr trebuie să fie cât mai mare, indiferent de rațiunea ce stă la baza efortului investit în situl nostru. Acest indicator relevă interesul vizitatorilor legat de conținutul sitului nostru.

Deci, cu cât mai mare este acest număr, cu atât interesul vizitatorilor este mai mare, legat de conținutul paginilor sitului. Dar, secundar, poate apare și informația că utilizatorul nu găsește imediat ceea ce caută.

Și, astfel, apare corelarea între indicatori. Dacă raportul dintre Z și Y (matematic Y/ Z) nu este de cel puțin 2, avem probleme majore cu structura, materialele sitului, etc.

Din experiență vă pot spune că, un site "de start" ar trebui să aibă acest număr mai mare de 2, indiferent de valorile "zecimale" de după cifra 2.

"Summary" (Sumar) mai prezintă date și despre "Accesări" și traficul de date dar, din punct de vedere al efortului SEO nu prezintă prea mare relevanță.

Pentru a mă face înțeles, "Accesări" reprezintă cifra tuturor elementelor accesate ca răspuns al solicitării vizitatorului. Și, în mod cert, cifra de raport va indica și elementele secundare de accesare, cum ar fi imaginile inserate în ansamblul paginii, elemente de automatizare, inserții de marketing, bla, bla.

Deci, cu cât un site, o pagină web sunt concepute de a accesa cât mai multe elemente ca răspuns la o solicitare a unui vizitator, cu atât acest număr de accesări va fi mai mare. Deci, nerelevant pentru efortul de tip SEO.

El are valoare reală doar pentru calculele de optimizare în ceea ce privește încărcarea serverului ce asigură hostingul, încărcare ce va atrage probleme legate de viteza de răspuns la interogările vizitatorilor și, de ce nu, dimensiunea traficului la care este supus acest server.

De exemplu, dacă vom găsdui situl nostru în "cloud", încărcarea majoră costă "pe măsură" și va fi necesar să urmărim acești parametri.

Apoi, chiar dacă avem găsduit situl pe un server dedicat (de hosting), vom avea deduși 2 parametri importanți, reprezentați de "numărul de accesări per vizită" și "numărul de octeți per vizită" care va fi necesar să îi gestionăm.

Din experiență vă precizez că, un site de "început" trebuie să mențină "numărul de accesări per vizită" sub valoarea de 10 și "numărul de octeți per vizită" cât "mai în jurul" cifrei de 500 KB/ vizită.

Altfel, viteza de răspuns la solicitările utilizatorilor va crește până la valori ce depășesc răbdarea majorității acestor vizitatori. Apoi, dacă renumele sitului Dumneavoastră crește, prin creșterea numărului de vizitatori unici, veți "cocoșa" serverul și veți avea parte de aceeași experiență, vizitatorul așteaptă prea mult să vadă o pagină.

Istoric

Următorul element statistic al Awstats este reprezentat de acest "istoric" al "sumarului". Se prezintă sub forma unor grafice la care se adaugă tabelele de date ce stau la baza graficelor prezentate.

Istoricul este "secvenționat" pe "istorie lunară", "zilele lunii", "zilele săptămânii", "ore (timp server)". Fiecare poate să ia în considerare câte repere dorește dar, din punctul meu de vedere valoare din punct de vedere SEO are doar "istoria lunară" (monthly history).

Atenție, datele prezentate sunt doar pe anul calendaristic curent, trecerea la un nou an atrăgând reluarea datelor statistice de la zero.

Graficul ne dă o informație vizuală ce ne poate induce rapid percepția trendului evoluției parametrilor sitului nostru, din punct de vedere al indicatorilor prezentați anterior (vizitatori unici, bla, bla).

Deci, mult mai important, este tabelul cu date. Aici veți avea "centralizat" statistic tot ceea ce este necesar să aveți un punct de start în a cunoaște parametrii reali ai sitului Dumneavoastră, parametri ce vor sta la baza considerațiilor de corelare a eforturilor SEO pe un anumit interes.

Dacă realizați un site așa, de dragul realizării unui site, puteți urmări acești parametri și să luați deciziile de consecință (sau niciuna, este același lucru).

Dar dacă ideea realizării sitului trece de perioada a 1 sau 2 ani, vă recomand să utilizați un software de calcul tabelar și să stocați aceste date... Vă vor furniza informații de coordonare a eforturilor SEO mai valoroase decât v-ați imagina.

Și, acest program de calcul tabelar, că este el Microsoft Office Excel, Open Office Spreadsheet, Libre Office Calc, va ajuta la dezvoltarea tuturor elementelor de calcul și coordonare a eforturilor SEO (spoiler: voi prezenta în detaliu cum se realizează un astfel de program).

Iată că, deja, am ajuns la un fel de efort de sistematizare ce va sta la baza tuturor gesturilor noastre SEO, cu toate că parametrii "de server" nu par a avea vreo legătură cu motoarele de căutare.

Vom continua în următoarea parte a acestui material (precum și în materialele ce urmează)! Este destul pentru acest material.


Dorin M - 19 iunie 2020