|Home Work Page|   |Home "Proceduri de solicitare"|

|Meniu Planul de Investitii|   |Generalitati|   |Schita posibila|


            Diagnosticul intreprinderii/ societatii comerciale - partea 1.

            Analiza diagnostic - generalitati.

            Analiza diagnostic are ca scop final identificarea simptomelor, disfunctionalitatilor, punctelor tari, a punctelor slabe, a terapiei necesare pentru redresarea situatiei. Ratiunea efectuarii unui diagnostic al performantelor intreprinderii poate avea la baza nu numai imprejurarea in care aceasta are dificultati, respectiv disfunctionalitati, ci si situatia in care starea ei este normala/ stabila, dar se intentioneaza cresterea performantelor sau initierea unui plan de investitii sau a unuia de afaceri util fie investirii resurselor proprii existente sau obtinerii de finantari externe (cu sau fara considerarea aspectelor legate de operatiile cu actiuni/ obligatiuni, etc.). Notiunea de diagnostic vine de la grecescul "diagnostikos" care inseamna apt pentru a discerne, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare dupa manifestarile acestuia, in cazul nostru ajungandu-se la o apreciere facuta asupra unei intreprinderi sau asupra unei activitati a acesteia.
            Aceasta analiza stabileste indicatorii privitori la evolutia trecuta a intreprinderii, starea prezenta, cat si perspectivele de evolutie. Dintre aspectele urmarite in cadrul analizei diagnostic se poate aminti de: caracterizarea generala a intreprinderii si a mediului sau, stabilirea tipologiei productiei, caracterizarea pietei, diagnosticul financiar, formularea punctelor "forte" si a celor "slabe", identificarea oportunitatilor si riscurilor viitoare si a potentialelor "amenintari" in special bazandu-ne pe ideea de a depista:
- concluziile favorabile - oportunitati oferite de mediul economic inconjurator, precum si atuurile - punctele forte - ale intreprinderii si, mai ales, potentialul real promitator de dezvoltare al acesteia;
- concluziile nefavorabile - riscuri sa pericole datorate nediului economic inconjurator (si nu numai), deficientele - punctele slabe - ale intreprinderii.
            Datorita elementelor prezentate mai sus se va ajunge foarte usor la concluzia ca analiza diagnostic nu depinde numai de forma/ formele de activitate ale intreprinderii unde se realizeaza o astfel de actiune ci si de mediul extern al acesteia (ansamblul economic, financiar, etc.) si, bineinteles (si poate in cea mai mare masura) de intentiile care au determinat o astfel de actiune de diagnostic. Din acest motiv analiza diagnostic nu se incadreaza in scheme fixe ci prezinta o adaptare la specificul unor intreprinderi al unui algoritm initial general valabil cu o continuitate axata pe specificitatea solicitata acuratetii diagnosticului respectiv.
            In acest sens este bine sa se retina ca raspunsurile nu trebuie discutate prea mult pentru a sti daca el releva un "punct slab" sau unul "forte" deoarece altfel se ajunge la complicarea datelor cifrate, tinand seama ca ele sunt destinate sa motiveze concluziile diagnosticelor.
            Oricum, functiile intreprinderii care formeaza obiectul diagnosticului sunt:
- functia juridica patrimoniala, care asigura cadrul legal al activitatii;
- functia comerciala, care asigura desfasurarea proceselor economice ale intreprinderii prin operatiunile acesteia (achizitie, cumparare, stocare, distributie, vanzare, etc.);
- functia tehnica de productie, prestatii (productie, asamblare, prestatie);
- functia de organizare, conducere, personal (organizare, conducere, gestiune de personal);
- functia financiar-contabila (administrare, identificarea si atragerea de resurse financiare).
            Aceasta operatie se realizeaza pe baza de chestionare, foi de lucru, situatii tabelare, etc. (incluzand operational si teste de validitate ale acestora) urmarindu-se parcurgerea a diverse etape dintre care cele mai importante sunt:
- analiza bilantiera (a bilantului contabil) unde se vor analiza veniturile, cheltuielile, rezultatele, anexele bilantiere, redactandu-se astfel fisa sintetica de diagnostic financiar;
- informatiile si documentele referitoare la organizarea conducerii si a personalului redactandu-se fisa sintetica de diagniostic organizare conducere si personal;
- informatiile si documentele referitoare la activitatea comerciala redactandu-se fisa sintetica de diagnostic comercial;
- informatiile si documentele referitoare la activitatea de productie redactandu-se fisa sintetica de diagnostic productie;
- informatiile si documentele juridico-patrimoniale redactandu-se fisa sintetica de diagnostic juridic;
- alte informatii si documente in functie de specificul definitoriu/ de initiere al operatiunii de evaluare si diagnostic.
            Pentru realizarea tuturor acestora nu este necesar sa se procedeze prin "studiu" sau sa se caute "probe" ca in cazul controlului tehnic sau financiar iar testele de validitate vor fi realizate strict pentru confirmarea operatiilor efectuate. Este necesar sa se prevada pentru fiecare functie diagnostic ce desfasurari de evenimente externe intreprinderii pot influenta viitorul ei, imediat sau pe termen lung (cresterea cererii, cresterea preturilor si fluctuatiilor cursului valutar, reglementari restrictive, restrangerea pietei de materii prime, cresterea concurentei, etc.).
            Pentru obtinerea unor informatii suplimentare, stabilirea unor situatii de fapt sau pentru confirmarea unor date, corelarii de date si/ sau concluzii, se va utiliza tehnica interviului (chestionare stabilite anterior) urmarindu-se, de asemenea, indeplinirea recomandarilor si a cerintelor stabilite in planificari sau contractual. Toate constatarile facute cu ocazia efectuarii verificarii situatiei de fapt (starea fizica a unor mijloace fixe, circuitul sau circulatia unor fluxuri sau elemente materiale in cadrul proceselor tehnologice sau configuratia locurilor de munca si depozitare, etc.) sau efectuarea unor descrieri, calcule sau comentarii ale unor date si/ sau informatii este bine sa fie consemnate in "foi de lucru". Pentru fiecare fel de diagnostic, datele obtinute prin intermediul tabelelor sau informatiilor puse la dispozitie de intreprindere, sau cele rezultate din chestionarele, foile de lucru, tabelele si situatiile intocmite de consultanti vor fi rezumate in "fisa sintetica a diagnosticului".
            Toate aceste elemente metodologice de realizare a diagnosticelor au importanta pentru stabilirea unor modalitati concrete de disciplinare si eficientizare a pasilor ce trebuie facuti in activitatea de diagnosticare printr-o rationala consumare a fondului de timp existent la dispozitie, constituind, totodata, prin existenta si corecta intocmire, elementul probant al modalitatii de fundamentare a concluziilor finale.

            Diagnosticul juridic.

            Realizarea diagnosticului juridic presupune investigarea unor aspecte privitoare la legalitatea statutului activitatii intreprinderii avand ca obiectiv aprecierea riscurilor inerente situatiei juridice si verificarea sau estimarea posibilitatilor viitoare ale acesteia (fiind deosebit de indicat ca in echipa de evaluare sa fie inclus si un jurist)..
            El se realizeaza utilizand documentele si informatiile primite din partea intreprinderii, precum si a datelor si informatiilor complementare si suplimentare obtinute din afara intreprinderii. In acest sens se va incepe cu studierea statutului intreprinderii, apoi a documentelor privind proprietatile, etc. analizandu-se aspectele indeplinirii legale si a reglementarilor in vigoare privind drepturile si obligatiile intreprinderii.
            In general se va utiliza un chestionar in care se vor analiza:
- cadrul juridic al intreprinderii si concordanta la legea societatilor comerciale prin analizarea documentelor juridice generale cum sunt documentele de constituire ale societatii si modificarile ulterioare (contractul de societate, statutul, documentele de inregistrare la Registrul Comertului si modificarile ulterioare, documentele de inregistrare fiscala, registrul adunarilor generale (procesele verbale ale adunarilor generale ale actionarilor, asociatilor), registrul sedintelor consiliului administrativ, registrul sedintelor comitetului de directie, registrul actionarilor, etc.);
- documente apartinand dreptului comercial cum sunt: acte si contracte privind drepturile de proprietate ale imobilizarilor corporale (mijloace fixe, terenuri - inclusiv planurile terenurilor si cladirilor, modalitatea si corectitudinea ultimelor evaluari sau reevaluari, acte privind inchirierea sau locatia unor imobilizari corporale la terti relevand modul de exploatare a intreprinderii, existenta unor prevederi privind transferul de proprietate, etc.), imobilizari necorporale (licente, brevete, marci, drepturi si valori similare), imobilizari financiare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu, etc.), acte si contracte privind modul de exploatare a intreprinderii (inchiriere sau locatie de gestiune, concesiuni, licente, brevete, marci, primite sau date in exploatare de la sau la terti), acte si contracte privind finantarea pe termen mediu sau lung (justificarea imprumuturilor si daca sunt constituite garantii reale, daca exista plati restante si consecintele acestora, etc.), acte si contracte privind aprovizionarea si vanzarea produselor sau serviciilor intreprinderii (justificarea necesitatii acestora, existenta si motivarea unor prevederi speciale legate de transferul de proprietate, existenta si motivarea unor acorduri cu alte intreprinderi sau daca acestea incalca practici in domeniul concurentei) precum si documente asupra litigiilor in curs (actiuni juridice in curs cu persoane fizice sau juridice pentru cauze comerciale urmarindu-se natura acestora si felul in care solutiile finale ar putea afecta patrimoniul intreprinderii);
- documente apartinand dreptului muncii unde se verifica existenta contractelor de munca individuale si colective (contracte tip, contracte cu clauze de acord participativ la beneficii, contracte pentru manageri, existenta unor clauze speciale care ar putea afecta transferul de proprietate al intreprinderii), date cu privire la ultimul control al organismelor de asigurari sociale, constatarile si recomandarile (sarcinile, sanctiunile date, etc.), partenerii sociali si problemele legate de acestia (sindicate, conflicte sociale, etc.), daca evidentele obligatorii sunt tinute la zi (evidenta personalului, statele de plata, alte documente cu incidenta asupora acestor aspecte, etc.);
- documente referitoare la legile si reglementarile fiscale unde se analizeaza regimul fiscal (local si general) si particularitatile sale, data si constatarile ultimului control sau a controalelor semnificative anterioare unei perioade de maxim 3 ani, etc.
            La finalizarea diagnosticului juridic se va intocmi fisa sintetica a diagnosticului juridic unde vor fi inserate concluziile sub forma mentionarii "punctelor forte" (existenta titlurilor de proprietate asupra terenurilor, cladirilor, lipsa imprumuturilor sau datoriilor, absenta unor conflicte de munca cu salariatii, absenta litigiilor juridice precum si a enumerarea elementelor care ofera o oportunitate, adica o evolutie cu un efect previzibil pozitiv pentru intreprindere cum ar fi legislatia mai supla privind organizarea si functionarea formelor sociale ale intreprinderii sub forma societatilor comerciale, forme valorizante asociative sau cu personalitate juridica, posibilitati si facilitati de redresare a intreprinderilor in dificultate, reglementari care sa favorizeze tranzactiile comerciale interne si internationale, etc.) si a "punctelor slabe" (precum sunt un volum ridicat al datoriilor restante, absenta titlurilor de proprietate, conflicte cu sindicatul/ salariatii, litigii juridice precum si enumerare elementelor care pot constitui un risc, adica o evolutie cu un efect previzibil negativ cum este legislatia mai restrictiva in domeniul functionarii intreprinderii, in relatiile cu partenerii de contract, tertii si fiscul, presiuni din partea partenerilor social - sindicate -, etc.).
            Bineinteles ca se vor trece in revista mijloacele de realizare si procedurile de lucru utilizate si apoi se stabilesc principalele concluzii (concluzia finala avand ca obiectiv mentionarea rezultatului compararii punctelor forte cu a celor slabe) reprezentate, in general, de concluzia punctelor forte/ atuurilor (contract si statut corespunzator taliei intreprinderii, relatiile contractuale cu tertii corecte si de durata, finantare bancara asigurata, absenta imprumuturilorn restante, absenta litigiilor contractuale si a litigiilor de munca, reglementari fiscale corecte si la timp satisfacute, etc.) a punctelor slabe/ deficientelor (contract si statut necorespunzator situatiei de fapt, inexistenta unor furnizori si clienti cu contracte indelungate, existenta de litigii contractuale cu tertii si proprii salariati, conflicte de munca, obligatii fiscale nesatisfacute, etc.) precum si a concluziilor finale (din punct de vedere juridic intreprinderea este sau nu corespunzator organizata si se bucura de relatii contractuale satisfacatoare (bune, excelente) sau nu, etc.

            Diagnosticul tehnic.

            Este deseori elementul care va determina initierea unei operatiuni de evaluare/ diagnosticare deoarece este forma de diagnostic care se axeaza cel mai mult asupra elementelor palpabile/ tangibile si deseori exigibile de care dispune intreprinderea reper. Astfel, analiza diagnostic a domeniului tehnic impune o examinare/ expertizare a constructiilor, cladirilor si utilajelor, dublata de o analiza a documentelor referitoare la momentul punerii in functiune a fondurilor fixe, a gradului de uzura, a performantelor tehnice ale utilajelor principale in raport utilajele similare produse in prezent, a posibilitatilor de realizare in viitor a "resursei" acestora, a utilajelor care nu mai au utilizare in conformitate cu noua structura de productie a intreprinderii, a fondurilor fixe existente in conservare si a sanselor de valorificare a lor, a valorii mijloacelor ce vor fi trecute in conservare, a volumului fondurilor de investitii aflate in curs de realizare, etc.
            Nu vor fi ignorate in cursul analizei modalitatea in care intreprinderea este apta sa-si asigure utilitatile necesare functionarii curente (apa, electricitate, energie termica, gaze, canalizare, aer comprimat, oxigen, azot, cai de transport, etc.) precum si cuantumul valoric al costurilor de asigurare al acestor utilitati in raport cu volumul total al cheltuielilor.
            In general, eforturile echipei de evaluatori/ experti tehnici se vor concentra si pronunta asupta concordantei situatiei din teren cu schitele de amplasament, starii fizice a constructiilor, din punct de vedere al structurii de rezistenta, a gradului in care seismele au afectat aceasta structura, modul in care schimbarea destinatiei unor constructii a afectat structura si gradul de utilitate al acestora, etc. Bineinteles ca aceste eforturi vor tine cont de toate elementele ce vor "apare" in cazul intreprinderii tinandu-se cont si de existenta mijloacelor de transport ale intreprinderii urmarindu-se daca aceasta are parc propriu si daca da se vor caracteriza gradul de folosire al parcului, gradul de uzura economica si tehnica, valorile de inregistrare si cele de folosire, eventualele mijloace disponibile pentru vanzare, referitor la terenurile de incinta ale firmei se va urmari concordanta dintre cifrele inscrise in documente si realitatea faptica, existenta tuturor categoriilor de teren si structura pe destinatii, eventualele schimbari ale destinatiilor, s.a.
            Este evident ca elementele analizate (conform alineatului anterior) pot determina aparitia unor "plaje" destul de numeroase de repere de analiza generale totul fiind o functie determinata de forma de activitate a intreprinderii respective, de dotarile tehnice ale acesteia si, nu de putine ori, va fi nevoie sa se tina cont si de legatura dintre ele si tehnologiile utilizate si productie, diagnosticul fiind necesar sa puna in evidenta principalele produse/ servicii furnizate, descrierea sumara a procesului tehnologic, aprecierea tehnologiilor utilizate, comparativ cu existentul in ramura (in tara si pe plan mondial), evaluarea nivelului tehnic al produselor, aprecierea impactului asupra mediului, a tehnologiilor aplicate, s.a.
            Dintre indicatorii cu o oarecare relevanta in acest sens se poate aminti de:

                                                Valoarea mijloacelor fixe
Gradul de inzestrare tehnica = ------------------------------ x 1.000
                                                Numarul mediu de salariati

                                                                                Cifra de afaceri
Cifra de afaceri la 1.000 lei fonduri fixe = ----------------------------------------- x 1.000
                                                                Valoarea medie anuala a fondurilor fixe

                                                                        Volumul productiei fizice
Gradul de utilizare al capacitatii de productie = --------------------------- x 100
                                                                        Capacitatea de productie

                                                            Volumul amortizarii
Gradul de uzura al mijloacelor fixe = --------------------------- x 100
                                                        Valoarea mijloacelor fixe

            La acest indicator se va tine seama de succesivele actiuni/ operatiuni de reevaluare a activelor imobilizate, indicatorii uzurii si starii de utilitate neavand o buna putere de relevanta, fiind necesara o expertizare tehnica a starii fizice concrete.

                                                            Valoarea ramasa a mijloacelor fixe
Gradul de utilitate al mijloacelor fixe = ------------------------------------- x 100
                                                                    Valoarea mijloacelor fixe

            Valoarea ramasa a mijloacelor fixe se "loveste" de doua abordari. Prima este cea contabila unde ea este calculata dupa formula

Valoarea ramasa a mijloacelor fixe = Valoarea mijlocului fix * (1 - Gradul de uzura al mijloacelor fixe)

iar cea de a doua abordare este cea realista unde se va realiza o "prospectare" a valorii posibile "de piata" a mijlocului fix respectiv si utilizarea acesteia in cadrul formulei prezentate anterior.


Powered by Medow....................................
Ultima modificare: 5.mai.2004