Oricât ne-am aroga meritele sau puterea nu putem fi decât martori la tot ceea ce se petrece. Vezi mai multe!

  • Home /
  • Northern Lights

Northern Lights

         Introduction/ Introducere.

         Acesta este un joc tip aventură.

         This is an adventure point and click game...

 

         Trailer.

Northern Lights - Intro (vizionare trailer pe Youtube).

Northern Lights - Intro game with Medow release (vizionare trailer cu Intro propriu - Medow - pe Youtube).

Northern Lights - Intro (mirror - download trailer on your computer and play/ descărcare trailer pe calculatorul Dumneavoastră şi vizionare).

 

         Download/ Descărcare.

Northern Lights - Preview release/ Versiunea tip preview (700 Mb - approx. 4 minute for download - 1,8 Gb necessary HDD space for install).

 

         Install instructions/ Instrucţiuni de instalare.

         This game is packed in a self extracting ZIP file. Download and execute file NorthernLightsInstall.exe (ignore antivirus message because, for now, this file is free from any computer viruses). Be carefull where you unzip the game! Launch the game with "Northern Lights - Version 1.exe" file (eventually you will need to make a desktop shortcut to this file).

         Acest joc este arhivat într-o arhivă ZIP autoextractibilă. Descarcă şi execută fişierul NorthernLightsInstall.exe (ignoră mesajele antivirusului deoarece, pe moment, acesr vişier nu conţine nici un virus de computer). Fiţi atenţi unde dezarhivaţi jocul! Lansează jocul cu ajutorul fişierului "Northern Lights - Version 1.exe" (eventual va trebui să faci o scurtătură pe desktop către acest fişier).

 

         Descriere generala.

         "Every day brings new choises" - Martha Beck.

I guess in our case every month will bring choices, choices in this adventure choice, choice, choice driven game. 

Since I was a little child I loved to make up stories that I acted out with my friends with dolls or our own selves as actors. It was good and fun and as I grew up this need to created a world better or simply different from what I was experiencing became even more tangible, more... demanding I guess... I used to pass through my life simply waiting expectantly for the night in which I could throw the sheets of my bed over my head and release my imagination of the confinements the reality was imposing and still is over me. I cannot say my story is extraordinary, not even good... but it is an experience of a world foreign to many of us or strangely relatable despite its sci-fi characteristic.

Also I guess to this need of imagining other worlds you could add my affinity to psychology, I am not implying that I am anything but a novice in this area but what little I gathered through simple personal studies I have realized one thing... no one is perfect and you have at least one psychological disorder if not more than one at a certain degree... therefore so does my characters. I try to give them depth, I try to make them as real as they are in my mind, as they are in me, I try to give them life and life as we know it is a mixture of experience and personality therefore each individual in this game stands backed up by their own personality shaped by their history a history written in blood or in a nasty golden placated pen, from a petty thief to a corporate business man, each one of them embodies a story of his needs, his convictions, his errors and faults, his believes twisting around your merry choices. Whatever you make them do they might slip even furtherer towards their downfall, accept their demons, give in to you prejudice.

This story originally started as a fantasy... but ironically now it is a sci-fi just because... because we grow up and the unicorns turn into horses, magic turns into technology, valiant battles turn into useless, pitiful wars, black and white turns into gray, kings and queens turn into dictators, the mystic and wonder turns into corruption and espionage and prince Charming turns in to a douchebag with PTSD, if there was a better definition for a sci-fi I don' t want to hear it.

Thus I welcome you in to a world of the possible future you might experience or not, in a world where everyone is with you and against you, where the smallest detail might change the entire course of the characters' history, where you and only you can decide how the story will be told, what intricate paths it will take, who will still be standing at the end.  

 

         "Fiecare zi îţi aduce noi alegeri." - Martha Beck

Presupun că în cazul nostru fiecare lună îţi aduce noi alegeri, alegeri în acest joc de aventură definit de alegeri, alegeri, alegeri.

De când eram doar un copil mic adoram să creez poveşti pe care să le pun în scenă cu prietenii mei cu păpuși sau pur şi simplu cu noi ca şi actori. A fost bine şi amuzant şi în timp ce creşteam această nevoie de a crea lumi mai bune sau pur şi simplu mai diferite decât ce puteam eu să experimentez a devenit din ce în ce mai pregnantă. Obişnuiam să trec prin viaţă pur şi simplu aşteptând pentru ca noaptea să vină şi să îmi arunc plapuma de pe pat peste mine ca să îmi eliberez imaginaţia din lanţurile create de realitate. Nu pot spune că povestea mea este extraordinară, nici măcar dacă este acceptabilă... dar este o experienţă a unei lumi străine pentru mulţi dintre noi, sau o experienţă familiară pentru unii dintre voi în ciuda naturii sci-fi a jocului.

De asemenea presupun că la această nevoie de a-mi imagina alte lumi se poate adăuga faptul că sunt atrasă de psihologie, nu sugerez că aş fi orice altceva în afară de un novice in această arie, dar puținul pe care îl ştiu din studiile mele personale m-au făcut să realizez un lucru în legătură cu fiinţa umană, nimeni nu este perfect toţi avem unul sau mai multe tulburări psihologice de anumite nivele de intensitate... aşa că şi personajele mele sunt la fel. Încerc să le ofer profunzime, încerc să le fac la fel de reale cum sunt la mine în imaginaţie, aşa cum sunt ele în mine, încerc să le confer viaţă, iar viaţa aşa cum o ştim noi este un amestec de experienţă şi personalitatea aşa că fiecare personaj din acest joc sunt susţinute de personalitatea lor profilată de istoria lor, istorie scrisă în sânge sau cu un stilou nenorocit placat cu aur, de la hoţi buni de nimic până la oameni de afacere, fiecare dintre ei întrupează povestea nevoilor, convingerilor, erorilor si defectelor lor, credinţele care îi ambiţionează, toate acestea fiind deformate de alegerile tale. Orice îi obligi să facă poate să îi împingă mai departe pe drumul lor către ruină, către acceptarea propriilor lor demoni, să se lase pradă prejudiciilor tale.

Povestea aceasta a început ca o fantezie, dar ironic a sfârşit ca un sci-fi deoarece... deoarece noi ne maturizăm şi unicorni devin doar nişte cai, magia este înlocuită de tehnologie, bătăliile eroice se transformă în războaie penibile si nefolositoare, albul şi negrul sunt înlocuite de gri, regii şi reginele nu sunt decât nişte dictatori, misticul şi surprizele se transformă în corupţie şi spionaj şi făt-frumos nu e decât un netrebnic cu TSPT, daca există o definiţie mai bună a sci-fi-ului nu vreau să o aud.

Aşa că îşi urez bun venit într-o lume a unui posibil viitor în care tu ai şansa să experimentezi o poveste în care toată lumea este împotriva ta sau cu tine, unde cele mai mici detalii pot schimba întregul curs al istoriei caracterelor, unde tu şi numai tu decizi evoluţia narațiunii, ce căi întortocheate va lua si cine va rămâne la sfârșit.

 

Oaspeţi (Guest)

Această categorie este permisă/ atribuită persoanelor neînregistrate, care vizitează, pur şi simplu, situl dar şi celor care sunt membri dar nu s-au logat pentru a putea beneficia de statutul lor.

Cu acest statut (Vizitator/ Guest) aveți acces doar la paginile introductive (max. 5% din volumul de informație al sitului).

Membri (Members)

Această categorie este atribuită tuturor utilizatorilor care se înregistrează pe acest site.

Cu acest statut puteţi viziona/ utiliza în jur de 50% din informaţiile prezente pe site.

Pentru a avea acces relativ integral va trebui să donaţi (Vezi "Ajutor" pentru donaţie prin ordin de plată sau click pe butonul de mai jos pentru donaţie tip PayPal cu card) şi, astfel, să vă extindeţi posibilitatea de parcurgere către 100% sau funcţie de interesul Dumneavoastră.

Briz-briz-uri utile

(Drepturi de autor - 2000...2017 - Dorin Merticaru)

Rating for dorinm.ro

Pentru Studiu/ To Study

1. Scriere.

Colecţie de opere literare, referate, materiale documentare, etc. utile pentru diferite categorii de vizitatori.

"Milostenie" și "Blog" (acces liber - Vizitator, Membru înregistrat. Membru donator).

2. Descriere.

Elemente descriptive generale în special cu specific documentar.

"Mashinutze" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator) şi "România" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

3. Tehnic.

O sumă de lucrări cu caracter aplicativ, manuale generale, descrieri de utilizare.

"Noua Medicină" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

4. Ficţiune.

Lucrări diverse de ficţiune şi promovări de lucrări, fie cu caracter comercial, fie legat de izitatorii acestui site.

"În jurul lumilor" şi "Northern Lights" (cu acces liber - Vizitator, Membru înregistrat, Membru donator, excepţie făcând jocurile efective care au regimul specificat de varianta accesată/ download-ată).

Pentru Muncă/ To Work

1. Economics.

Colecţie de materiale documentare, referate, elemente statistice, lucrări teoretice şi studii, sinteze şi structuri operative cu aplicaţie la nivel economic, afaceri, etc.

"Tehnici de plăţi", "Instrumente de plată", "Tehnici comerciale", "Sisteme economice", "Politici economice", "Burse", "Bănci" (acces restricţionat - numai Membru donator).

2. Contabilitate.

Tot ceea ce este legat de contabilitatea românească (şi nu numai), cât şi despre expertiză şi audit.

"Planuri de conturi", "Standarde de contabilitate", "Standarde de audit" (acces restricţionat - numai Membru donator).

3. Financiar.

Elemente despre tehnica operaţiilor, teorie şi practică financiară, date statistice, etc.

"Finanţe", "Audit financiar contabil", "Audit statutar" (acces restricţionat - numai Membru donator).

4. Lex/ Dicţionar.

Dicţionar/ Glosar economic cu termeni, elemente legislative structurate, comentate şi adnotate şi multe alte materiale de relaţie.

"Glosar economic", "Extrase legislative" - tot ceea ce este necesar unui economist" (acces controlat - Membru înregistrat. Membru donator).

Pentru Distracţie/ To Entertain

1. Perceptibil.

Culorile, psihologie, grupele sanguine, loto 6 din 49, Redzone - materiale diverse, de relaxare.

"Culorile", "Grupele sanguine", "Loto 6 din 49", "Redzone" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

2. Esoteric.

"Zodiacul chinezesc", "Zodiacul european", "Alte forme de zodiac", "Alte forme de clarviziune" şi orice ar putea fi considerat esoteric.

"Zodiacul chinezesc", "Zodiacul european", "Alte forme de zodiac", "Alte forme de clarviziune" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

3. Multimedia.

Filmuleţe de reclamă, chestii edcucative (programe diverse originale) şi altele.

"Filmuleţe", "Softuleţe" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

4. Distractiv.

Proverbe şi ghicitori, bancuri şi alte chestii utile pentru petrecerea timpului liber.

"Proverbe, zicători şi ghicitori", "Bancuri - Centuriile lui Bulă", "Chestii distractive", (acces liber - Vizitator, Membru înregistrat, Membru donator).

Pentru Afaceri/ To Affair

1. Cumpără.

Tot ceea ce poate fi legat de achiziţii şi deciziile de cumpărare.

"Achiziţii", "Cumpărare", "Contractare", "Energie solară şi eoliană" (acces restricţionat - Membru donator).

2. Vinde.

Colecţie de materiale documentare utile pentru deciziile de vânzare.

"Achiziţii", "Vânzare", "Contractare" (acces restricţionat - Membru donator).

3. Intermediază.

O selecţie de prelucrări, analize, dezvoltări cu scopul de a vă susţine orice efort legat de evaluare şi intermediere.

"Evaluare", "Intermediere" (acces restricţionat - Membru donator).

4. Speculează.

A nu se citi "speculă"! Colecţie de materiale care documentează posibilităţile de a specula anumite oportunităţi.

"Piata de opţiuni", "Planuri de afaceri", "Finanţări", "Creditări" (acces restricţionat - Membru donator).